Trình tự thủ tục đầu tư

Thứ bảy - 11/05/2013 14:27 1.907 0
I/  Đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục đầu tư.  Mọi thủ tục của các nhà đầu tư đều được hướng dẫn, thực hiện tại một đầu mối, đảm bảo thủ tục đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi theo cơ chế “một cửa liên thông”:

1. Đầu tư trên đất ngoài Khu côngnghiệp, ngoài Khu kinh tế cửa khẩu: Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và tham mưu thực hiện.

 2. Doanhnghiệp đu tư sản xuất kinh doanh trêđấđã được Th tướng Chính ph chp thun quy hoch Khucông nghiệp, trong Khu công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng do Ban qun lý các Khu công nghiệp trc tiếp làđầu mi tiếp nhn và t chc thc hin.

3. Đầu tư trên đất Khu kinh tế cửakhẩu Hoa Lư đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết: Ban qun lý Khu kinhtế cửa khẩu Hoa Lư làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện.

Trung tâm Xúc tiếĐầu tư có trách nhim liên h vi các cơ quan chc năng hoc Uỷ bannhân dân các huyn, thđể gii quyết nhanh, đúng hn các th tđầu tư theo yêu cu ca nhà đầu tư theo thi gian quyđịnh c th tĐiu 19 ca Quy định này.

II/ Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

1.Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư nộp hồ sơ đề nghị đầu tư cho cơ quan đầu mối quy địnhtại Điều 14 của Quy định này.

2.Tổng hợp và thông qua Tổ tư vấn đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ khi các đơn vị đầumối nhận hồ sơ hợp lệ.

3. T tư vđầu tư trình Uỷ bannhân dân tnh thun ch trương đầu tư, Uỷ ban nhân dântỉnh có văn bản thuận chủ trương hoặc không chấp thuận chủ trương sau 02 ngàylàm việc.

III/ Ni dung h sơ đề ngh đầu tư.

Nhà đầu tư phi chu trách nhim trước pháp lut v tính đầđủ, chính xác ca các ni dung đã kê khai trong h sơđầu tư. Riêng văn bn ca nhà đầu tư đề ngh v ch trương đầu tư phi nêu rõ các ni dung sauđây:

- Mc tiêu d án;

- Hình thđầu tư và quy mô đầu tưcủa dự án;

Địđiđầu tư (nếu có) và nhu cđất thc hin d án;

- Tng mđầu tư và ngun vđầu tư.

IV/ Trình tự đầutư.

1. Trình tự đầu tưngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu.

Nhà đầu tư thc hitheo các bước sau:

Bước 1. Gi h sơ đề ngh đầu tư cho S Kế hoch &Đầu tư;

Bước 2. Sau khi có văn bn thun ch trương ca Uỷ bannhân dân tnh, nhà đầu tư tiến hành kho sáđất d kiến giao, lp d áđầu tưĐối vi các d án xây dng khu dân cưđô th, d án xây dng khu dulch, d án liên hp … trước khi lp d áđầu tư thì nhà đầu tư tiến hành lp quy hoạch chi tiết (khuyếnkhích nhà đầu tư lập quy hoạch chung nếu diện tích trên500ha) để trình Uỷ ban nhân dân tnh phê duyt;

Bước 3. Đăng ký kinhdoanh, đăng ký cp Giấychứng nhận đầu tư theo quy định hin hành;

Bước 4. Trin khai gii phóng mt bng (nếu có);

Bước 5.Thực hiện đánh giá tác động môi trường, giao đất, cho thuê đất và trin khai d ánđầutưtheo Quy định.

2. Trình tựđầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

a) Trình t th tđối vi nhà đầu tư h tng Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu.

Nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vc phát trin h tng Khucông nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu, trình t, th tđầu tưthc hin theo các bước sau:

Bước 1. GBan quảnlý các khu công nghiệp, Ban quản lý khukinh tế cửa khẩu h sơ đề ngh đầu tư. Ban quản lý các khu côngnghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tiếp nhđề ngh đầu tư, thông qua T tư vđầu tư ca tnh đểtrình Uỷ ban nhân dân tnh thun ch trương đầu tư;

Bước 2. Sau khi có văn bn thun ch trương ca Uỷ ban nhân dân tnh, nhà đầu tư tiến hành lp quy hoạchchi tiết (khuyếnkhích nhà đầu tư lập quy hoạch chung nếu diện tích trên500ha) xây dng Khu công nghiệp, trình Uỷ bannhân dân tnh phê duyt theo quyđịnh ca pháp lut.

Bước 3. Căn c Quy hoạchchi tiết được phê duyt, nhà đầu tư lp d áđầu tư gửi Ban quảnlý các khu công nghiệp, Ban quản lý khukinh tế cửa khẩu thẩm định;

Bước 4. Lp h sơ đăng ký đầu tư gBan quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đểđược cp giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 5. Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp lập văn bảnđề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập khu công nghiệp đã cótrong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp Việt Nam

Bước 6. Tiến hành gii phóng mt bng (nếu có);

Bước 7. Thực hiện đánh giá tác động môi trường, thủ tục thuê đất,thiết kế cơ sở (do Sở Xây dựng thẩm định trình Uý ban nhân dân tỉnh phê duyệt),xin cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận sở hữu công trình theo hướng dẫncủa Ban quản lý các khu côngnghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

b) Trình t, th tđối vi nhà đầu tư trong cáKhu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu đã có nhà đầu tưh tng.

Bước 1. Gh sơ đăng ký đầu tư cho Banquản lý các khu côngnghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu và nhàđầu tư h tng Khu công nghiệp định đầu tư;

Bước 2. Banquản lý các khu côngnghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu phi hp vi nhà đầu tư h tng Khu công nghiệp gii thiu lô đất phù hp cho nhà đầu tư;

Bước 3. Nhàđầu tư ký hđồng nguyên tc thuê lđất (theomu hđồng kèm trích lc bđồ ca lô đất);

Bước 4. Lập hồ sơđăng ký đầu tư gửi Ban quản lý các khu côngnghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu để được cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 5. Thực hiện đánh giá tác động môi trường (nếu có), thủtục thuê đất, thiết kế cơ sở (do Sở Xây dựng thẩm định trình Uỷ ban nhân dântỉnh phê duyệt), xin cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận sở hữu công trìnhtheo hướng dẫn của Ban quản lý các khu côngnghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1420687341877 banner 03 tiepdoanhnghiep 2
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây