Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn


Liên hệ công tác

STT Tên đơn vị Cán bộ phụ trách Email Số điện thoại liện hệ (Mã vùng cố định 0271)
Họ tên Chức vụ Cố định Cá nhân
 VĂN PHÒNG CỤC
1  Lãnh đạo Cục Ông Bao Văn Tâm Cục trưởng  bvtambph@gso.gov.vn  3870.455 0919050879
 Ông: Trương Quang Phúc  Phó Cục trưởng     tqphucbph@gso.gov.vn  3879.105 0983.206.353
 Ông: Kiều Hữu Quang  Phó Cục trưởng  khquang@gso.gov.vn  3838.898 0918.973.799
2  Phòng TC-HC Bà: Đinh T.Thu Hương  Trưởng phòng  dtthuongbph@gso.gov.vn  3887.447 0908.204.460
3  Phòng TK Tổng hợp  Bà:Nguyễn T.Thanh Nhàn  Trưởng phòng  nttnhanbph@gso.gov.vn  3879.240 0982.649.635
4  Phòng TK Công Thương  Ông: Võ Tá Quốc Anh  Trưởng Phòng  vtqanhbph@gso.gov.vn  3879.106 0914.739.979
5  Phòng Thống kê DS-VX  Ông: Võ Phi Trường  P.Trưởng phòng phụ trách  vptruongbph@gso.gov.vn  3879.241 0989.860.369
6  Phòng TK Nông nghiệp  Ông: Phạm Văn Phẩm  P.Trưởng phòng  pvphambph@gso.gov.vn  3860.522 0977.638.445
7  Phòng Thanh tra  Bà Nguyễn Thị Nam  Trưởng phòng  ntnambph@gso.gov.vn  3860.353 0919.031.496
 CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN, THỊ
1  CCTK Tx Phước Long  Ông: Võ Đình Tuân  Chi cục trưởng  vdtuanbph@gso.gov.vn  3.778.318 0987.061.960
2  CCTK Tx Đồng Xoài  Ông: Đỗ Khắc Tuấn  Chi cục trưởng dktuanbph@gso.gov.vn  3.887.569 0983.414.882
 Bà: Vương Thị Thủy  P.Chi cục trưởng  vtthuybph@gso.gov.vn 0979.114.989
3  CCTK Tx Bình Long  Ông: Nguyễn Phương Thắng  Chi cục trưởng    npthangbph@gso.gov.vn  3.666.104 0395141906
 Ông: Phạm Hữu Chúc  P.Chi cục trưởng  phchucbph@gso.gov.vn 0983.719.463
4  CCTK H.Bù Gia Mập Bà: Nguyễn Cẩm Phương  Chi cục trưởng    ncphuongbph@gso.gov.vn  3.727.379 0908.603.193
5  CCTK H.Lộc Ninh  Ông: Hoàng Văn Hảo  Chi cục trưởng  hvhaobph@gso.gov.vn  3507.080 0919.946.559
6  CCTK H.Bù Đốp  Ông: Phạm Đức Sinh  Chi cục trưởng  pdsinhbph@gso.gov.vn  3.563.601 0919.067.467
7  CCTK H.Hớn Quản  Ông: Nguyễn Bá Tước  Chi cục trưởng  nbtuocbph@gso.gov.vn  3.632.232 0913.880.795
8  CCTK H.Đồng Phú  Ông: Trần Minh  Chi cục trưởng  tminhbph@gso.gov.vn  3.832.915 0973.884.505
9  CCTK H.Bù Đăng  Bà: Nguyễn T.Hồng Tâm  Chi cục trưởng  nthtambph@gso.gov.vn  3.974.107 0918.047.009
10  CCTK H.Chơn Thành  Bà Đỗ Thị Thúy  Chi cục trưởng  dtthuybph@gso.gov.vn  3.603.099 0945.935.157
11  CCTK H. Phú Riềng  Ông Nguyễn Minh Toàn  Chi cục trưởng  nmtoanbph@gso.gov.vn  3.939.218 0984.633.680
  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây