Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn


Điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2019

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-TCTK về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2019. Ban hành kèm theo quyết định náy là phương án khảo sát mức sống dân cư năm 2019.
Khảo sát mức sống dân cư năm 2019 là cuộc điều tra chọn mẫu thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư. Đồng thời cuộc khảo sát còn đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều, phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, điều hành kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.
Cuộc khảo sát năm 2019 được tiến hành trong 2 kỳ: Kỳ 1 vào tháng 7/2019; kỳ II vào tháng 10/2019. thời gian thu thập thông tin tại địa bàn của mỗi kỳ là 30 ngày.
Các văn bản ban hành:
Quyết định số 513/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục Thống kê
Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2019
Kế hoạch triển khai Khảo sát mức sống dân cư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước                                                                                       
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây