Tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2018

Thứ ba - 04/09/2018 09:50 432 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 7/2018 và ước tháng 8/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
1.1. Nông nghiệp
- Trồng trọt: Tính đến ngày 15/8/2018 tiến độ gieo trồng vụ Mùa toàn tỉnh ước thực hiện được 29.655 ha, giảm 8,32% (-2.690 ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm cây lúa 8.250 ha, tăng 0,36% (+30 ha) so với cùng kỳ năm trước.
Về sản lượng một số loại cây trồng vụ Mùa năm 2018: Lúa thu hoạch được 29.295 tấn, so cùng kỳ tăng 1,78%; tương ứng: Bắp 15.020 tấn, giảm 2,26%; khoai lang 1.330 tấn, giảm 53,27%; khoai mỳ 297.062 tấn giảm 12,94%; rau các loại 17.785 tấn, giảm 27,11%; đậu các loại 307 tấn, tăng 8,87% ...so với vụ Mùa năm trước.
-  Chăn nuôi: Số lượng gia súc, gia cầm ước đến tháng 8/2018 gồm có: 12.502 con trâu (tăng 2,11% so cùng kỳ năm trước); 33.730 con bò (tăng 2,71%); 370.670 con heo (tăng 5,86%) và 4.450 ngàn con gia cầm (trong đó đàn gà 4.250 ngàn con). Ngành chăn nuôi có dấu hiệu phục hồi khá nhanh, nhất là ở loại hình gia trại, trang trại và doanh nghiệp, trong đó: chăn nuôi trâu, bò nhìn chung ổn định; chăn nuôi lợn có dấu hiệu tái đàn khi giá thịt hơi đang tăng lên.
1.2. Lâm nghiệp
Ước tính đến 15/8/2018 toàn tỉnh trồng được 360 ha, giảm 90 ha so với cùng kỳ. Về khai thác, trong tháng đã khai thác được 520 m3 sản lượng gỗ, 540 Ste sản lượng củi khai thác, chủ yếu khai thác gỗ từ rừng trồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Vương.
 1.3. Thủy sản
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định,  không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 565 tấn, so cùng kỳ tăng 6,4% (tăng 34 tấn), trong đó: khai thác thủy sản nước ngọt 46 tấn, so cùng kỳ tăng 2,22% (tăng 1 tấn); sản lượng thủy sản nuôi trồng 519 tấn, so cùng kỳ tăng 6,79% (tăng 33 tấn).
2. Sản xuất công nghiệp
Trong tháng 8/2018 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt 109,81% so với tháng trước và 112,42% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 9,81% so với tháng trước và tăng 12,42% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,27% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 9,69% của cùng kỳ năm 2017.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với tháng trước và tăng so với tháng cùng kỳ năm trước là do các doanh nghiệp ổn định và đẩy mạnh sản xuất. Thị trường tiêu thụ tốt hơn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất tiêu thụ. Mặt khác các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng cường sản xuất và đang hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành khai khoáng có dấu hiệu chựng lại do có công ty khai thác đá ngưng hoạt động.
            3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiếp tục có xu hướng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2018 ước tính đạt 3.635,8 tỷ đồng, tăng 0,94% so với tháng trước và tăng 14,84% so với cùng kỳ năm 2017. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.911,5 tỷ đồng, tăng 0,65% và tăng 17,83%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 425,7 tỷ đồng, tăng 1,96% và tăng 5,76%; doanh thu dịch vụ đạt 298,7 tỷ đồng, tăng 2,38% và tăng 2,12%.
3.2. Giao thông vận tải
- Vận tải hành khách: Vận tải hành khách trong tháng 8/2018 ước thực hiện 983,9 ngàn HK và 120.391,3 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,17% về vận chuyển và tăng 0,18% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,25% về vận chuyển và tăng 2,80% về luân chuyển. Doanh thu vận tải hành khách tháng 8/2018 ước thực hiện 82,4 tỷ đồng, tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước.
- Vận tải hàng hoá: Vận tải hàng hoá tháng 8/2018 ước thực hiện được 249,8 ngàn tấn và 16.780,1 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,39% về vận chuyển và tăng 0,45% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,79% về vận chuyển và tăng 4,59% về luân chuyển. Doanh thu vận tải hàng hoá tháng 8/2018 ước thực hiện 55,4 tỷ đồng, tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8/2018 ước đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 0,82% so với tháng trước và tăng 29,09% so với cùng kỳ năm trước.
II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 
1. Chỉ số giá
Tháng 8 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng  0,30% so với tháng trước, tăng 6,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,10% so với tháng 12 năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nguyễn nhân chủ yếu là giá xăng dầu điều chỉnh một lần vào ngày 07/8/2018, cụ thể dầu hỏa và dầu Diezen tăng 70đ/lít đến 320đ/lít. Giá ga ngày 01/8/2018 tăng 10.000đ/bình 12kg. Nguyên nhân giá xăng dầu và giá ga tăng là nhân tố tác động làm cho chỉ số giá tăng lên. Bên cạnh đó các mặt hàng ăn uống, thực phẩm tươi sống, may mặc tăng so với tháng trước.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 8/2018 giảm 1,76% so với tháng trước; giảm 1,65% so với tháng 12/2017 và  tăng 0,12% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 8/2018 tăng 1,13% so với tháng trước; tăng 3,92% so với tháng 12/2017 và tăng 2,76% so với cùng kỳ năm 2017.
2. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2018 ước 177,5 tỷ đồng. Trong tháng tiếp tục thi công các công trình như: Xây dựng kè và nạo vét Hồ suối cam; Xây dựng các tuyến đường số 2, 3, 4, 5, 7 và nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Xoài ...
Về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung  đến hết tháng 7 năm 2018 giải ngân 1.301,3 tỷ đồng, đạt 38%.
Về thu hút FDI: Trong tháng 8/2018 chưa cấp phép cho dự án nào. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 22 dự án với số vốn đăng ký là 313,7 triệu USD (trong đó số dự án đến từ Trung Quốc 7 dự án với số vốn đăng ký là 10,2 triệu USD và Hàn Quốc 9 dự án với số vốn là 81,3 triệu USD).
3. Hoạt động ngân hàng
Trong tháng hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 8/2018 ước đạt 30.800 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,65% và so với cuối tháng năm trước tăng 4,66%. Cơ cấu vốn huy động ít có sự biến động, tiền gửi trên 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng 12%/ tổng nguồn vốn huy động.
III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
Trong tháng 8/2018, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.301 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.170 lao động; hỗ trợ học nghề cho 18 lao động thất nghiệp.
- Đời sống dân cư tháng 8/2018 tiếp tục giữ được sự ổn định, không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh
2. Công tác an sinh xã hội
- Công tác bảo trợ xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 03 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 51 đối tượng đón tiếp 09 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 21.215.000đồng.
- Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 149 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 37 hồ sơ mai táng phí, 16 hồ sơ di chuyển hồ sơ người có công đi ngoài tỉnh, 12 hồ sơ chất độc hóa học, 03 hồ sơ đính chính thông tin mộ, 02 hồ sơ tuất, 02 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ.
3. Giáo dục, đào tạo
Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại các trường. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019; giao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
4.1. Tình hình dịch bệnh
Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 63 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.
Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 755 ca. Tử vong 00.
Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 60 ca. Tử vong 00 ca.
Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 128 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.
An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 158 ca. Tử vong 00.
Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào thêm.
Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.
Tổng số người nhiễm HIV của cả tỉnh hiện còn sống có đến tháng 8/2018 là 3.049 người và số trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS là 1.141 người (số bệnh nhân AIDS mới phát hiện trong tháng là 7 người); số người tử vong do AIDS tính đến thời điểm trên là 277 người.
4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)
            Tổng số Bn vào viện là 11.786 người; tổng số Bn ra viện là 10.749 người; tổng số Bn chuyển tuyến 863; tổng số Bn trốn viện 87; tổng số Bn tử vong 10; tổng số Bn còn lại 1.569; tổng số Bn ngoại trú 5.434; tổng số Bn tai nạn giao thông 541; tổng số Bn tử vong do TNGT 03; tổng số ca phẫu thuật 1.185.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Trong tháng 8 công tác tuyên truyền đã thực hiện được 3.165m2 pa-nô, 1.700m2 banner, 2.350m băng rôn, treo 3.100 lượt cờ các loại, trang trí 02 cụm pa-nô tam giác 90m2 và 08 cụm pa-nô 70m2 tại Quảng trường 23/3, tuyên truyền được 780 giờ trên bảng đèn điện tử và 132 giờ bằng xe thông tin lưu động.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng  đã sưu tầm được 08 hiện vật, tài liệu về Đoạn cuối đường mòn Hồ Chí Minh tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long, các di tích đón tiếp 71 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 7.061 lượt người.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức được 03 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 1.300 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 03 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 1.400 lượt người xem.
Hoạt động chiếu bóng: Tổ chức chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được 60 buổi chiếu, thu hút khoảng 4.500 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 20 xuất chiếu với khoảng 180 người đến xem.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 24.768 lượt bạn đọc, luân chuyển 7.745 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 09 thẻ và gia hạn 01 thẻ bạn đọc thư viện. Duy trì trao đổi báo, tạp chí địa phương với thư viện các tỉnh miền Đông và Cực Nam Trung Bộ; trưng bày sách, báo kỷ niệm các ngày lễ.
Thể dục thể thao: Tổ chức giải Bóng đá U13&U15 tỉnh. Phối hợp tổ chức giải Xe đạp Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 tranh cúp Gạo hạt Ngọc Trời năm 2018. Trong tháng, cử các đội tuyển tham dự 11 giải thể thao, kết quả đạt 08 HCV, 07 HCB, 13 HCĐ, 03 kiện tướng, 14 cấp I.
Hoạt động du lịch: Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước. Triển khai Cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá; Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và sáng tác biểu trưng (Logo), tiêu đề (Slogan) du lịch tỉnh. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 47.350 lượt khách; doanh thu đạt 37,2 tỷ đồng.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 8/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 11 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 10 vụ va chạm giao thông, làm 12 người chết, 18 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.508 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.025 phương tiện, tước 329 GPLX, cảnh cáo 118 trường hợp, xử lý hành chính 4.284 trường hợp.
7. Thiệt hại thiên tai
Tình hình thiệt hại thiên tai trong tháng không xảy ra. Lũy kế 8 tháng năm 2018, thiên tai do mưa to kèm gió lốc xoáy đã làm thiệt hại: 01 người bị thương, tốc mái hư hại 114 căn nhà ở và 01 cây xăng, thiệt hại 0,3 ha rau màu hoa màu, làm gãy đổ 129,52 ha cây trồng lâu năm và 13 ha lúa, thiệt hại 480m3/lồng, bè thủy sản, làm đổ gãy 03 trụ bơm xăng, 01 trụ điện. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 18,8 tỷ đồng.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 06 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 04 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 20 triệu đồng.
Tóm lại:
Nhìn chung trong tháng 8/2018, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp thuận lợi, tuy nhiên tiến độ gieo trồng vụ Mùa giảm so với cùng kỳ; Tình hình chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng chăn nuôi heo có dầu hiệu phục hồi, do giá cả tiêu thụ những tháng gần đây có xu hướng tăng; Sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp, thương mại, đạt tăng trưởng khá; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục được ổn định; Hoạt động văn hóa sôi nổi; An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 8/2018.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây