Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018

Thứ sáu - 01/06/2018 12:56 609 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 4/2018 và ước tháng 5/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
1.1. Nông nghiệp
a. Trồng trọt
Trong tháng, các địa phương tập trung thu hoạch vụ Đông Xuân và xuống giống vụ Mùa. Tính đến ngày 15/5/2018 tiến độ gieo trồng vụ Mùa toàn tỉnh ước thực hiện được 3.288 ha, tăng 1,86% (+60 ha) so với cùng kỳ năm trước.
Về giá bán các sản phẩm như sau: Mủ cao su 25.000đồng/kg; cà phê nhân 37.000đồng/kg; hạt điều khô 52.000đồng/kg; hạt tiêu khô 60.000đồng/kg.
b. Chăn nuôi
Mặc dù trong những năm qua gặp nhiều khó khăn song ngành chăn nuôi ngày càng khẳng định được vị thế và phát triển mạnh mẽ. Số lượng gia súc, gia cầm ước đến tháng 5/2018 gồm có: 12.606 con trâu (tăng 6,08% so cùng kỳ năm trước); 33.606 con bò (tăng 7,70%); 373.114 con heo (tăng 33,70%) và 3.904 ngàn con gia cầm (trong đó đàn gà 3.763 ngàn con).
1.2. Lâm nghiệp
Trong tháng, ngành Lâm nghiệp chủ yếu thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng.
Về khai thác, trong tháng 5/2018 đã khai thác được 525 m3 sản lượng gỗ (xà cừ), 563 Ste sản lượng củi khai thác, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán.
1.3. Thủy sản
Ngành Thủy sản trong những tháng đầu năm gặp thuận lợi về nguồn nước do năm nay mưa nhiều các ao, hồ, đập đủ nước để nuôi trồng. Sản lượng thủy sản trong tháng ước thực hiện 2.465 tấn, so cùng kỳ tăng 8,21% (tăng 187 tấn).
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2018 ước đạt 103,66% so với tháng trước và 111,54% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 3,66% so với tháng trước và tăng 11,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,75% so với tháng trước và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng: Ngành công nghiệp chế biến tăng 3,95% và tăng 12,13%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,62% và tăng 9,81%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,67% và tăng 1,78%.
Trong tháng 5/2018, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Bàn bằng gỗ các loại tăng 329,63%; Thanh, que bằng thép hợp kim khác tăng 36,36%; Đồ nội thất bằng gỗ khác chưa được phân vào đâu tăng 35,9%; Thiết bị và dụng cụ khác dùng trong y khoa 32,86%...
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa của các thành phần kinh tế và ngành kinh tế trong tháng đều tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2018 ước tính đạt 3.595,8 tỷ đồng, tăng 1,09% so với tháng trước và tăng 18,32% so với cùng kỳ năm 2017.
Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.877,7 tỷ đồng, tăng 0,89% và tăng 22,07%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 420,1 tỷ đồng, tăng 1,78% và tăng 7,58%; doanh thu dịch vụ đạt 298 tỷ đồng, tăng 1,99% và tăng 2,34%.
3.2. Giao thông vận tải
a. Vận tải hành khách         
Vận tải hành khách trong tháng 5/2018 ước thực hiện 975,3 ngàn HK và 119.554,4 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,85% về vận chuyển và tăng 0,39% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,54% về vận chuyển và tăng 3,24% về luân chuyển. Doanh thu vận tải hành khách tháng 5/2018 ước thực hiện 81,7 tỷ đồng, tăng 0,77% so với tháng trước, tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.
b. Vận tải hàng hoá
Vận tải hàng hoá tháng 5/2018 ước thực hiện được 242,71 ngàn tấn và 16.312,03 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,53% về vận chuyển và tăng 0,49% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,59% về vận chuyển và tăng 4,45% về luân chuyển.
Doanh thu vận tải hàng hoá tháng 5/2018 ước thực hiện 52,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2018 ước đạt 1,3 tỷ đồng, tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.
II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 
1. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2018 tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 5,58% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,34% so với tháng 12 năm trước.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 5/2018 tăng 0,22% so với tháng trước; tăng 3,83% so với tháng 12/2017 và  tăng 6,37% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 5/2018 tăng 0,02% so với tháng trước; tăng 1,79% so với tháng 12/2017 và tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2017.
2. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2018 ước 127,71 tỷ đồng.
Về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung  đến hết tháng 4 năm 2018 giải ngân 496,8 tỷ đồng, đạt 18%.
Về thu hút FDI: Trong tháng 5/2018 đã cấp phép cho 3 dự án đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Samoa với số vốn đăng ký là 9,1 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 12 dự án đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Samoa và Singapo với số vốn đăng ký là 173,1 triệu USD.
3. Tài chính
a. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2018 ước thực hiện được 500 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước thực hiện 3.036,6 tỷ đồng đạt 51 % so với dự toán năm.
b. Chi ngân sách địa phương
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5/2018 ước thực hiện 911 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước thực hiện 4.525,6 tỷ đồng đạt 50% so với dự toán năm.
III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
1.1. Công tác lao động - việc làm
Trong tháng 5/2018, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.987 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 793 lao động; hỗ trợ học nghề cho 43 lao động thất nghiệp.
1.2. Tình hình thiếu đói
Trong tháng 5/2018, trên địa bàn tỉnh không phát sinh tình hình thiếu đói.
2. Công tác an sinh xã hội
2.1. Công tác bảo trợ xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 01 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 51 đối tượng (16 người già, 12 trẻ mồ côi, 22 người tâm thần, người khuyết tật và 01 đối tượng lang thang, ăn xin tạm gửi), đón tiếp 05 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 29.150.000đồng.
2.2. Thực hiện chính sách với người có công
Giải quyết 250 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 21 hồ sơ mai táng phí, 04 hồ sơ tuất, 03 hồ sơ đính chính thông tin người có công, 04 hồ sơ chất độc hóa học, 09 hồ sơ di chuyển hồ sơ người có công đi ngoài tỉnh.
3. Giáo dục, đào tạo
Tổ chức kiểm tra học kì II cho các khối lớp 6,7,8 và 10,11 năm học 2017-2018; thi thử kì thi THPT Quốc gia lần 2; thi học sinh giỏi Olimpic 19/5 lần thứ 5 khối 10,11 năm học 2017-2018. Kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp lớp 12, tuyển sinh vào lớp 10, công tác dạy thêm-học thêm, đánh giá xếp loại học sinh năm học 2017-2018; kiểm tra kỹ thuật công nhận mới và công nhận lại các trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
4.1. Tình hình dịch bệnh
Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 108 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 01. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.
Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 103 ca. Tử vong 00.
Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 32 ca. Tử vong 00 ca.
Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 133 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.
An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 89 ca. Tử vong 00.
Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào thêm.
Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.
4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)
Tổng số Bn vào viện là 6.745 người; tổng số Bn ra viện là 6.111 người; tổng số Bn chuyển tuyến 519; tổng số Bn trốn viện 63 tổng số Bn tử vong 14; tổng số Bn còn lại 1.669; tổng số Bn ngoại trú 1.256; tổng số Bn tai nạn giao thông 539; tổng số Bn tử vong do TNGT 02; tổng số ca phẫu thuật 707.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Trong tháng 5/2018, ngành Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã tập trung tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, cụ thể:
Công tác tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả đã thực hiện được 2.638m2 panô, 3.100m2 banner, 3.100m băng rôn, 4.400m cờ dây, treo 2.984 lượt cờ các loại, tuyên truyền  được 744 giờ trên bảng đèn điện tử và 116 giờ bằng xe thông tin lưu động.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các di tích đón tiếp 88 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 12.881 lượt người (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 41 đoàn, với 1.583 lượt khách).
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức được 18 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 4.600 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 05 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 1.750 lượt người xem. Tham gia Liên hoan Tiếng hát miền Đông lần thứ XVIII năm 2018 đạt 01 huy chương vàng, 05 huy chương bạc.
Hoạt động chiếu bóng: Tổ chức chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cán bộ và chiến sĩ bộ đội biên phòng và vùng biên giới được 66 buổi chiếu, thu hút khoảng 6.270 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 31 xuất chiếu với khoảng 350 người đến xem.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 13.662 lượt bạn đọc (trong đó 522 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 1.991 lượt bạn đọc xe thư viện lưu động, 28 lượt bạn đọc sách ebook, 10.906 lượt bạn đọc truy cập website, 215 lượt bạn đọc truy cập internet), luân chuyển 10.776  lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 10 thẻ và gia hạn 05 thẻ bạn đọc thư viện.
Thể dục thể thao: Tổ chức giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XII và giải vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018. Trong tháng, cử các đội tuyển tham dự 06 giải thể thao, kết quả đạt 06 HCV, 04 HCB, 06 HCĐ, 04 kiện tướng, 04 cấp I.
Hoạt động du lịch: Tham gia đoàn đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trảng cỏ Bù Lạch. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 37.200 lượt khách; doanh thu đạt 29,3 tỷ đồng.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 5/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 15 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 01 vụ va chạm giao thông, làm 16 người chết, 06 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Năm giảm 51,52%; số người chết giảm 46,67%; số người bị thương gỉam 60%.
7. Thiệt hại thiên tai
Tình hình thiệt hại thiên tai trong tháng đã xảy ra, cụ thể như sau: vào các ngày 8,9,10 và ngày 13/5/2018 mưa to kèm gió lốc xoáy trên địa bàn tỉnh tại các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập và Bù Đốp đã gây thiệt hại về: Nhà ở; nông lâm nghiệp; các công trình, trụ sở cơ quan và nhiều thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 1,4 tỷ đồng,
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 44 triệu đồng. Lũy kế 5 tháng xảy ra 17 vụ cháy, số người bị thương do cháy là 02 người, giá trị thiệt hại do cháy ước 4.112 triệu đồng.
Đánh giá chung:
Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa tăng so cùng kỳ, các loại cây trồng vẫn duy trì gieo trồng tốt như: Lúc, ngô, rau đậu các loại và cây hàng năm khác do thời tiết thuận lợi; Sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải đều duy trì mức độ tăng trưởng khá ổn định; thu ngân sách, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế; Tiến độ thi công một số công trình trọng điểm và giải ngân các nguồn vốn còn chậm.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 5/2018.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây