Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018

Thứ ba - 13/03/2018 14:11 448 0

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân tăng so cùng kỳ, các loại cây trồng vẫn duy trì gieo trồng tốt như: Lúc, ngô, rau đậu các loại và cây hàng năm khác, do thời tiết thuận lợi và giá cả đang có xu hướng tăng hơn; Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trong dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
       Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 01/2018 và ước tháng 02/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
        I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
        1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
        1.1. Nông nghiệp
        a. Trồng trọt
      Tính đến ngày 15/02/2018 tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2017-2018 toàn tỉnh ước thực hiện được 5.641 ha, tăng 4,77% (+257 ha) so với cùng kỳ năm trước.
Về giá bán các sản phẩm như sau: Mủ cao su 27.000đồng/kg, so cùng kỳ giảm 29,87% (giảm 11.500đồng/kg); cà phê nhân 37.000đồng/kg, so cùng kỳ giảm 17,78% (giảm 8.000đồng/kg); hạt điều khô 52.000đồng/kg, so cùng kỳ giảm 1,89% (giảm 1.000đồng/kg); hạt tiêu khô 77.000đồng/kg, so cùng kỳ giảm 43,80% (giảm 60.000đồng/kg).
         b. Chăn nuôi
        Tình hình chăn nuôi trong tháng 02/2018 nhìn chung khá ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; công tác kiểm tra, tiêm phòng vẫn được duy trì thường xuyên.
Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 02/2018 gồm có: 12.544 con trâu (tăng 0,42% so cùng kỳ năm trước); 35.845 con bò (tăng 7,09%); 287.298 con heo (tăng 4,30%) và 4.359 ngàn con gia cầm (tăng 4,50% so với cùng kỳ năm trước).
         1.2. Lâm nghiệp
        Trong tháng, ngành Lâm nghiệp chủ yếu thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng.
        Về khai thác, trong tháng 02/2018 đã khai thác được 106Ste sản lượng củi khai thác, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán.
         1.3. Thủy sản
        Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 860 tấn, so cùng kỳ tăng 0,94% (tăng 8 tấn), trong đó: khai thác thủy sản nước ngọt 84 tấn, so cùng kỳ tăng 2,44% (tăng 2 tấn); sản lượng thủy sản nuôi trồng 776 tấn, so cùng kỳ tăng 0,78% (tăng 6 tấn).
         2. Sản xuất công nghiệp
        Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2018 ước đạt 100,18% so với tháng trước và 109,60% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 9,60% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 02/2018, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Gỗ xẻ đã được xử lý bảo quản (trừ gỗ xẻ tà vẹt) tăng 93,02%; Bàn bằng gỗ các loại tăng 83,41%; tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) tăng 80,53%; thiết bị và dụng cụ khác dùng trong y khoa tăng 69,09%; đồ nội thất bằng gỗ khác chưa được phân vào đâu tăng 65,48%...Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Điện sản xuất tăng 0,93%; đá xây dựng khác tăng 0,64%; hạt điều khô tăng 0,49%; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử giảm 2,05%; dịch vụ sắp chữ in hoặc trục lăn giảm 4,35%
         3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
         3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
      Trong tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2018 ước tính đạt 3.583,1 tỷ đồng, tăng 3,01% so với tháng trước và tăng 20,04% so với cùng kỳ năm 2017.
Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.872,7 tỷ đồng, tăng 3,16% và tăng 24,68%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lũ hành đạt 403,6 tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 2,02%; doanh thu dịch vụ đạt 306,8 tỷ đồng, tăng 2,79% và tăng 7,49%.
         3.2. Giao thông vận tải
         a. Vận tải hành khách         
        Vận tải hành khách trong tháng 02/2018 ước thực hiện 1.030,9 ngàn HK và 126.214,2 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 6,54% về vận chuyển và tăng 5,71% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,58% về vận chuyển và tăng 10,97% về luân chuyển.
         b. Vận tải hàng hoá
        Vận tải hàng hoá tháng 02/2018 ước thực hiện được 246,1 ngàn tấn và 16.503,0 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 2,75% về vận chuyển và tăng 2,2% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,8% về vận chuyển và tăng 7,1% về luân chuyển.
        Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02/2018 ước đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 2,20% so với tháng trước và tăng 34,24% so với cùng kỳ năm trước.
         II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 
         1. Chỉ số giá
        Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2018 tăng 1,23% so với tháng trước, tăng 5,42% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,04% so với tháng 12 năm trước.
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 02/2018 tăng 1,53% so với tháng trước; tăng 3,98% so với tháng 12/2017 và  tăng 8,11% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 02/2018 tăng 0,44% so với tháng trước; tăng 0,92% so với tháng 12/2017 và tăng 0,93% so với cùng kỳ năm 2017.
          2. Đầu tư, xây dựng
        Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02/2018 ước 102 tỷ đồng. (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 78,5 tỷ đồng, chiếm 76,96%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 23,5 tỷ đồng, chiếm 23,04%).
Về thu hút FDI: Trong tháng 02/2018 không có dự án nào cấp phép. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 04 dự án đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông với số vốn đăng ký là 32,9 triệu USD.
          3. Thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
          Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02/2018 ước thực hiện được 400 tỷ đồng, đạt 27 % so với dự toán năm.
        Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02/2018 ước thực hiện 812.3 tỷ đồng, đạt 15% so với dự toán năm.
        III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
           1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
           1.1. Công tác lao động - việc làm
          Trong tháng 02/2018, toàn tỉnh đã tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 362 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 360 lao động; hỗ trợ học nghề cho 23 lao động thất nghiệp.
          1.2. Về tình hình tiền lương, thưởng Tết
          a.Về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2017
         Các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Việc nâng lương, phụ cấp và các chế độ khác cho người lao động được thực hiện theo Quy chế nâng bậc lương, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết của từng doanh nghiệp.
           b. Về thưởng tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
           Đa số doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng tết Nguyên đán Mậu Tuất cho người lao động bằng 01 tháng lương (lương tháng 13), một số doanh nghiệp còn chưa có kế hoạch thưởng Tết âm lịch. Tuy nhiên, mức thưởng Tết âm lịch có sự chênh lệch khá lớn giữa tiền thưởng cao nhất so với tiền thưởng thấp nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp (Đặc biệt, các doanh nghiệp FDI có mức chênh lệch cao nhất).
           1.3. Đời sống dân cư
          Nhìn chung đời sống dân cư tháng 02/2018 vẫn ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; đời sống tinh thần, vật chất có chiều hướng cải thiện hơn so với năm trước do sản xuất tăng, giá cả ổn định, bên cạnh đó nhà nước thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất; người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng.
          2. Công tác an sinh xã hội
          2.1. Việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội
        Nhìn chung, cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của các ngành, các cấp và sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội đã tạo điều kiện cho các đối tượng đón Tết được chu đáo, đầy đủ, đảm bảo 100% đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo và trẻ em khó khăn đều có quà đón Tết, vui xuân góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thăm, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 là 91.648 phần quà, với tổng trị giá 37.944.787.000 đồng.
          2.2. Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công
          Giải quyết 50 hồ sơ mai táng phí, 16 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 11 hồ sơ di chuyển hồ sơ người có công đi ngoài tỉnh, 06 hồ sơ chất độc hóa học, 03 hồ sơ tuất, 02 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ; phục vụ lễ viếng, lễ an táng 58 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại Campuchia và trong nước về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
          3. Giáo dục, đào tạo
         Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2017-2018. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2018: đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Bình Phước đạt 54 giải (01 giải Nhất, 12 giải Nhì, 17 giải Ba và 24 giải Khuyến khích); trong đó, Trường THPT chuyên Quang Trung có 35 giải, Trường THPT chuyên Bình Long có 16 giải, Trường THPT Phước Bình có 03 giải.
          4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
         Trong tháng, công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, những vụ việc vi phạm pháp luật (trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, pháo nổ, phòng chống cháy…) được thực hiện tốt. Đặc biệt trong những ngày Tết, ngành y tế tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, tăng cường bố trí các cán bộ y tế thường trực cấp cứu, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
          5. Hoạt động văn hóa, thể thao
         Trong tháng 02/2018, ngành Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã tập trung tổ chức các hoạt động chào đón Tết dương lịch năm 2018; phối hợp tổ chức Lễ hội Giao thừa “Mừng Đảng. mừng Xuân Đinh Dậu năm 2018”.
        Công tác tuyên truyền: Trong tháng 2/2018 đã thực hiện được 1.300m2 panô, 725 m2 banner, treo 1.150 lượt cờ các loại, 6.000m đèn điện tử trang trí, 200 tờ rơi, 9 cụm mô hình trang trí đường phố, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động được 42 giờ và giờ trên hệ thống đèn điện tử.
          Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tổ chức trưng bày chuyên đề “Thi hành Hiệp định Paris - 45 năm nhìn lại qua tư liệu lịch sử” và chương trình “Điểm hẹn di sản văn hóa”. Trong tháng, các di tích đón tiếp 50 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 4.337 lượt người.
         Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tổ chức được 07 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 11.700 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 19 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 4.750 lượt người xem.
         Hoạt động chiếu bóng: Tổ chức chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cán bộ và chiến sĩ bộ đội biên phòng và vùng biên giới được 65 buổi chiếu, thu hút khoảng 6.480 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 30 xuất chiếu với khoảng 250 người đến xem.
          Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 20.190 lượt bạn đọc, luân chuyển 4.715 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 11 thẻ và gia hạn 07 thẻ bạn đọc thư viện. Phối hợp tổ chức trưng bày Báo xuân Mậu Tuất 2018 và phục vụ xe thư viện lưu động chiến dịch thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới”.
         Thể dục thể thao: Tổ chức giải Bơi lội và giải Võ thuật cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018. Tham gia giải Bóng đá “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tại Tây Ninh xếp thứ 5/6 đội tham dự; tham dự giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt 03 HCV, 01 HCĐ.
        Hoạt động du lịch: Xây dựng Kế hoạch khảo sát phát triển tuyến du lịch nội tỉnh theo hướng QL13, QL14 và ĐT.741. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 24.578 lượt khách; doanh thu đạt 24,87 tỷ đồng.
          6. Tai nạn giao thông
          Trong tháng 02/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết, 15 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Hai giảm 25%; số người chết giảm 37,93%; số người bị thương giảm 21,05%.
         Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4.681 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 798 phương tiện, tước 373 GPLX, cảnh cáo 78 trường hợp, xử lý hành chính 4.603 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 3,5 tỷ đồng.
          7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
          Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 3.878 triệu đồng.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 33 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 05 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 28 triệu đồng.
          Đánh giá chung:
         Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân tăng so cùng kỳ, các loại cây trồng vẫn duy trì gieo trồng tốt như: Lúc, ngô, rau đậu các loại và cây hàng năm khác, do thời tiết thuận lợi và giá cả đang có xu hướng tăng hơn; Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trong dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng Tết có xu hướng tăng; Giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
         Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế; Giải ngân vốn XDCB còn chậm; Tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao.
         Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 02/2018.
 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây