Hàng Tháng, Quý, Năm

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018

 •   20/11/2018 07:13:59 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 9/2018 và ước tháng 10/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018

 •   03/10/2018 09:00:35 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Trong 9 tháng năm 2018 mặc dù  còn nhiều khó khăn song với nỗ lực, quyết tâm cùng sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực trong đó nhiều lĩnh vực.
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2018

 •   04/09/2018 09:50:45 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 7/2018 và ước tháng 8/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7/2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 7/2018

 •   30/07/2018 02:49:57 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 6/2018 và ước tháng 7/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

 •   29/06/2018 09:15:28 AM
 •   Đã xem: 869
 •   Phản hồi: 0
Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020. Với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh tăng từ 6,7%-7%, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết nhất trí của các ngành, các cấp, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018

 •   01/06/2018 12:56:07 PM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 4/2018 và ước tháng 5/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018

 •   02/05/2018 08:38:22 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 03/2018 và ước tháng 4/2018, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2018

Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2018

 •   05/04/2018 08:39:34 AM
 •   Đã xem: 665
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018 nhìn chung ổn định và phát triển. Mặc dù tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân giảm so cùng kỳ nhưng sản lượng lại tăng, ngoài ra cây điều năm nay ra bông nhiều đợt và dự kiến sản lượng tăng hơn năm 2017; Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trong dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018

 •   13/03/2018 02:11:50 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân tăng so cùng kỳ, các loại cây trồng vẫn duy trì gieo trồng tốt như: Lúc, ngô, rau đậu các loại và cây hàng năm khác, do thời tiết thuận lợi và giá cả đang có xu hướng tăng hơn; Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trong dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018

 •   13/03/2018 01:55:33 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân trong tỉnh, tập trung nguồn lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2018.
Tình hình kinh tế - xã hội ước cả năm 2017

Tình hình kinh tế - xã hội ước cả năm 2017

 •   13/03/2018 10:10:37 AM
 •   Đã xem: 1876
 •   Phản hồi: 0
Năm 2017 là năm then chốt thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra theo nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhóm giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển kinh doanh…
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017

 •   20/12/2017 03:34:47 PM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 10/2017 và ước tháng 11/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017

 •   12/10/2017 04:57:55 PM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mai, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng và có chiều hướng phát triển khá tốt cùng với sự phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng đi đôi với việc thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát và nhu cầu tiêu dùng, sức mua của xã hội.
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017

Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017

 •   12/10/2017 04:45:03 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 6/2017 và ước tháng 7/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017

Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017

 •   12/10/2017 04:37:09 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 7/2017 và ước tháng 8/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017

 •   12/10/2017 04:13:46 PM
 •   Đã xem: 1505
 •   Phản hồi: 0
9 tháng năm 2017, kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá. Trong nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 12.585 tấn (tăng 15,83% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,35% so với 9 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng tăng 15,70% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 9 tháng năm 2017 là 3.862,2 tỷ đồng, đạt 74,27% dự toán năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm. Trên cơ sở số liệu 8 tháng và ước tính tháng 9 năm 2017, Cục Thống kê sơ bộ phân tích đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017 trên một số lĩnh vực như sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây