Văn phòng Sở KHĐT
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3879253
  • Số fax: 0271.3887088

Chánh Văn phòng Phan Minh Hiển Phan Minh Hiển
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chánh Văn phòng Vũ Quang Điện Vũ Quang Điện
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Phông Phạm Thị Phông
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Nguyên Chánh Văn phòng Phạm Thị Đặng Phạm Thị Đặng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamthidang.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Hà Thị Quế Linh Hà Thị Quế Linh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3881787
Địa chỉ email hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Hoàng Thanh Võ Hoàng Thanh Võ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email hoangthanhvo.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthithuhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Bùi Quốc Vương Bùi Quốc Vương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email buiquocvuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Viết Sơn Nguyễn Viết Sơn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenvietson.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Vũ Thị Thanh Lâm Vũ Thị Thanh Lâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vuthithanhlam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây