Ủy ban nhân dân thị xã

Chủ tịch Vũ Hồng Dương Vũ Hồng Dương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vuhongduong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch Trần Phương Nam Trần Phương Nam
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranphuongnam.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch Phan Xuân Vĩnh Phan Xuân Vĩnh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phanxuanvinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chánh Văn phòng Ngô Thị Bích Nhung Ngô Thị Bích Nhung
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ngothibichnhung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Duy Khang Nguyễn Duy Khang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenduykhang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chánh Văn phòng Trịnh Thị Hà Trịnh Thị Hà
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email trinhthiha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây