UBND tỉnh Bình Phước

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo UBND tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:0651.3879472
Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Tuệ Hiền
2 Huỳnh Thị Hằng
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Huỳnh Thị Hằng
3 Huỳnh Anh Minh
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
4 Trần Tuyết Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
Thành viên UBND tỉnh
Điện thoại:06513.870968
Số fax:0651.3879264
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Hằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
2 Huỳnh Anh Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
3 Phạm Thị Ánh Hoa
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa
4 Võ Sá
Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
5 Nguyễn Quốc Bình
 Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Nguyễn Quốc Bình
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây