THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
HUYỆN ỦY PHƯỚC LONG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thụy Luân

Email: phamthuyluan.txpl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Phạm Thụy Luân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Thái
Điện thoại:0913109313
0271 3 778120
Email: nguyenhoangthai.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Hoàng Thái
2 Võ Sư
Điện thoại:0919018009
Email: vosu.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Võ Sư
3 Nguyễn Thị Hồng Quế
Đại biểu HĐND- Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Hồng Quế
4 Nguyễn Thị Bảo Thoa
Đại biểu HĐND - Phó ban KTXH Nguyễn Thị Bảo Thoa
5 Trần Quang Minh
Đại biểu HĐND Trần Quang Minh
UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thụy Luân
Điện thoại:0918355718
Email: phamthuyluan.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thụy Luân
2 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0918954230
0271 3 778 46
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng
3 Nguyễn Việt Hoàng
Điện thoại:0972383839
0271 3778164
Email: nguyenviethoang.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Việt Hoàng
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây