Thành phố Đồng Xoài

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY.
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tôn Ngọc Hạnh
Bí thư Tôn Ngọc Hạnh
2 Giang Xuân Sơn
Điện thoại:0913.688.496
Email: giangxuanson.tpdx@gmail.com
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Giang Xuân Sơn
3 Nguyễn Minh Bình
Điện thoại:0911.565.679
Email: nguyenminhbinh.tpdx@gmail.com
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Bình
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Giang Xuân Sơn
Điện thoại:0913.688.496
Email: giangxuanson.dx@gmail.com
Chủ tịch HĐND thành phố Giang Xuân Sơn
2 Nguyễn Hữu Hường
Điện thoại:0913.697.625
Email: huuhuong.dx@gmail.com
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hữu Hường
3 Nguyễn Thị Bích Thuần
Điện thoại:0902.747.123
Email: bichthuan.dx@gmail.com
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Thuần
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Bình
Điện thoại:0911.565.679
Email: nguyenminhbinh.tpdx@gmail.com
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình
2 Bùi Thị Minh Thúy
Điện thoại:0911.920.999
Email: buithiminhthuy.tpdx@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Thị Minh Thúy
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây