Thị xã Bình Long

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Hội đồng nhân dân thị xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Hợi

Email: nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Minh Hợi
2 Nguyễn Đăng Điều

Email: nguyendangdieu.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Đăng Điều
3 Nguyễn Xuân Quang

Email: nguyenxuanquang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang
4 Nguyễn Mai Khanh

Email: nguyenmaikhanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Nguyễn Mai Khanh
5 Giang Thanh Phát

Email: giangthanhphat.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Giang Thanh Phát
Ủy ban nhân dân thị xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Hồng Dương

Email: vuhongduong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Vũ Hồng Dương
2 Trần Phương Nam

Email: tranphuongnam.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Trần Phương Nam
3 Phan Xuân Vĩnh

Email: phanxuanvinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch Phan Xuân Vĩnh
4 Ngô Thị Bích Nhung

Email: ngothibichnhung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Ngô Thị Bích Nhung
5 Nguyễn Duy Khang

Email: nguyenduykhang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Duy Khang
Thị Ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Hợi

Email: nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Nguyễn Minh Hợi
2 Lê Việt Hùng

Email: leviethung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư TT Lê Việt Hùng
3 Vũ Hồng Dương

Email: Vuhongduong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Vũ Hồng Dương
4 Nguyễn Thế Hòa
Chánh văn phòng Nguyễn Thế Hòa
5 Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Email: huynhthituyetnhung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Huỳnh Thị Tuyết Nhung
UB MTTQVN Thị xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Anh Đức

Email: nguyenanhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Anh Đức
2 Trần Thanh Hoa

Email: tranthanhhoa.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Trần Thanh Hoa
3 Điểu Hải

Email: dieuhai.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Điểu Hải
4 Võ Khắc Hổ
Chủ Nhiệm Ủy Ban kiểm tra Võ Khắc Hổ
Ban tổ chức
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thị Hiển

Email: buithihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Bùi Thị Hiển
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây