Thành viên UBND tỉnh
  • Địa chỉ trụ sở: Đường 6/1 Phường Tân Phú - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước.
  • Điện thoại cơ quan: 06513.870968
  • Số fax: 0651.3879264
  • Địa chỉ website: www.binhphuoc.gov.vn  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng Huỳnh Thị Hằng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh Huỳnh Anh Minh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa Phạm Thị Ánh Hoa
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá Võ Sá
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

 Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Nguyễn Quốc Bình Nguyễn Quốc Bình
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Q.Giám đốc Sở VH TTDL Trần Văn Chung Trần Văn Chung
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng Bùi Xuân Thắng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giám đốc Sở LĐTBXH, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tôn Ngọc Hạnh Tôn Ngọc Hạnh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức Quách Ái Đức
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm Lý Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây