Sở Xây dựng

Phó Giám đốc Võ Tất Dũng Võ Tất Dũng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.870.950
Địa chỉ email votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Lâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng Sở Xây dựng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Ngọc Mai
Điện thoại:
02713.879.950
Email: huynhthingocmai.sxd@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Huỳnh Thị Ngọc Mai
2 Trịnh Hoàng Lynh Giang
Phó Chánh Văn phòng Trịnh Hoàng Lynh Giang
3 Triệu Thị Dịu
Chuyên viên Triệu Thị Dịu
4 Chuyên viên
Văn thư Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Thanh Hoa
Kế Toán Nguyễn Thị Thanh Hoa
Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương hoài Pha
Điện thoại:
02713.870.802
Email: duonghoaipha.sxd@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Dương hoài Pha
2 Nguyễn Hữu Lập

Email: nguyenhuulap.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Hữu Lập
3 Lương Thanh Phong

Email: luongthanhphong.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Lương Thanh Phong
4 Trần Huy Hiệu

Email: tranhuyhieu.sxd@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Huy Hiệu
5 Quách Ngọc Miên

Email: quachngocmien.sxd@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Quách Ngọc Miên
Phòng Quản lý xây dựng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại:
02713.870.559
Email: nguyenvantuan.sxd@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Văn Tuấn
2 Ngô Hồng Quân
Phó Trưởng Phòng Ngô Hồng Quân
3 Nguyễn Bình Nam
Chuyên viên Nguyễn Bình Nam
4 Phan Duy Thanh
Chuyên viên Phan Duy Thanh
Thanh tra xây dựng
Điện thoại:02713.870.803
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Tự Nghĩa
Điện thoại:
02713.870.803
Email: trantunghia.sxd@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Trần Tự Nghĩa
2 Nguyễn Ngọc Hòa

Email: nguyenngochoa.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Ngọc Hòa
3 Đào Như Thuận
Phó Chánh Thanh tra Đào Như Thuận
4 Trịnh Văn Hùng
Chuyên viên Trịnh Văn Hùng
5 Phạm Thị Hồng Nguyệt
Kế toán Phạm Thị Hồng Nguyệt
Chi Cục Giám định xây dựng
Điện thoại:02713.888.224
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hoàng Thái

Email: danghoangthai.sxd@binhphuoc.gov.vn
Chi cục Trưởng Đặng Hoàng Thái
2 Nguyễn Hồng Thái

Email: nguyenhongthai.sxd@binhphuoc.gov.vn
Chi cục Phó Nguyễn Hồng Thái
3 Trần Huy Cường
Chi cục Phó Trần Huy Cường
Trung tâm Quy hoạch xây dựng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trung Hiếu

Email: nguyentrunghieu.sxd@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Trung Hiếu
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây