Sở Thông tin và Truyền thông

Phó Giám đốc Phụ trách sở Nguyễn Minh Quang Nguyễn Minh Quang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Trương Đình Vũ Trương Đình Vũ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3 860 555
Địa chỉ email truongdinhvu.stttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Vũ Sao Sáng Vũ Sao Sáng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271. 3860 888
Địa chỉ email vusaosang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Phòng Hành chính Tổ chức
Email:vanphong.stttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713888207
Số fax:02713888207
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phòng Hành chính Tổ chức
Điện thoại:02713888207
02713888207
Phòng Hành chính Tổ chức Phòng Hành chính Tổ chức
Quản lý Báo chí Xuất bản
Email:bcxb.stttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02712470345
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Quản lý Báo chí Xuất bản
Điện thoại:
02712470345
Quản lý Báo chí Xuất bản Quản lý Báo chí Xuất bản
Quản lý BCVT - Công nghệ Thông tin
Email:bcvt.stttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713888250
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Quản lý BCVT - Công nghệ Thông tin
Điện thoại:
02713888250
Quản lý BCVT - Công nghệ Thông tin Quản lý BCVT - Công nghệ Thông tin
Thanh tra Sở
Email:thanhtra.stttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02712210021
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thanh tra Sở
Điện thoại:
02712210021
Thanh tra Sở Thanh tra Sở
Trung tâm CNTT-TT
Email:ttcntttt.sttttt@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3860.369
Số fax:0271.3860.368
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trung tâm CNTT-TT
Điện thoại:0271.3860.368
0271.3860.369
Trung tâm CNTT-TT Trung tâm CNTT-TT
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây