SỞ TÀI CHÍNH

Giám đốc Lê Tấn Nam Lê Tấn Nam
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713.879970
Địa chỉ email Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt Lâm Văn Đạt
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lamvandat.stc@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Nguyễn Thụy Phương Thảo Nguyễn Thụy Phương Thảo
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713879971
Địa chỉ email nguyenthuyphuongthao.stc@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng Sở Tài chính
Điện thoại:02713.879.975
Số fax:02713.879.343
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Sang
Điện thoại:
02713.879.975
Chánh Văn phòng Trần Văn Sang
2 Phạm Thanh Hùng
Điện thoại:
02713.879.975
Phó chánh VP Phạm Thanh Hùng
Giá - Quản lý Công sản
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Thái
Điện thoại:
02713.879974
Phó Trưởng phòng Phụ trách Lê Văn Thái
2 Nguyễn Xuân Hiệp
Phó trưởng phòng Nguyễn Xuân Hiệp
Đầu tư
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Liên
Điện thoại:
02713.881.211
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Liên
2 Dương Hoàng Anh Toàn
Điện thoại:
02713.881.211
Phó trưởng phòng Dương Hoàng Anh Toàn
Ngân sách
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Mạnh Tiến
Điện thoại:
02713.879973
Trưởng phòng Vũ Mạnh Tiến
2 Lê Sỹ Tiến
Điện thoại:
02713.879973
Phó trưởng phòng Lê Sỹ Tiến
3 Bùi Mạnh Hải
Điện thoại:
02713.879973
Phó trưởng phòng Bùi Mạnh Hải
Tài chính HCSN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoa Vận Khải
Điện thoại:
02713.870.119
Trưởng phòng Hoa Vận Khải
2 Trần Thị Lệ Hoàn
Điện thoại:
02713.870.119
Phó trưởng phòng Trần Thị Lệ Hoàn
3 Mai Thành Trung
Điện thoại:
02713.870.119
Phó trưởng phòng Mai Thành Trung
Thanh Tra Sở Tài chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hứa Thị Chín
Điện thoại:
02713.879973
Chánh Thanh tra Hứa Thị Chín
2 Nguyễn Ngọc Trung
Điện thoại:
02713.879972
Phó chánh thanh tra Nguyễn Ngọc Trung
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây