Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giám đốc Trần Văn Lộc Trần Văn Lộc
Trình độ chuyên môn KS. Lâm nghiệp
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranvanlocsnn@yahoo.com.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Lê Anh Nam Lê Anh Nam
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Thủy lợi
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email leanhnam72@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Lê Thị Ánh Tuyết Lê Thị Ánh Tuyết
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email anhtuyettccb2009@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Khối Văn Phòng Sở
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Xuân Trí

Email: lexuantri@ymail.com
Chánh Văn phòng
Thạc sỹ Lâm nghiệp
Lê Xuân Trí
2 Mai Đình Lương
Điện thoại:
6513879948
Email: luongbinhphuoc@gmail.com
Phó Chánh Văn Phòng
KS Lâm nghiệp
Mai Đình Lương
3 Phạm Đình Phùng
Điện thoại:0907051058
Phó Chánh Văn Phòng
KS. Nông nghiệp
Phạm Đình Phùng
4 Đỗ Công Danh
Điện thoại:
0271.3870285
Email: congdanh06@yahoo.com
Phó Chánh Văn Phòng
Thạc sỹ Lâm nghiệp
Đỗ Công Danh
5 Trần Chúc
Điện thoại:0983814007
02713.881.427
Email: Tranchuc71@gmail.com
Chánh Thanh Tra Sở
Trưởng Phòng Pháp chế
Cử nhân Luật
Trần Chúc
Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Phương
Điện thoại:0918.175.407
Email: tranvanphuongbp@gmail.com
Giám đốc Trần Văn Phương
2 Doãn Văn Chiến
Điện thoại:0919010889
Email: doanchienbp@yahoo.com
Phó Giám đốc Doãn Văn Chiến
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0983206005
02713879944
Email: hongnhungbp@gmail.com
Phó Giám đốc
KS. Thủy sản
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chi cục Thủy lợi
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Quyết
Điện thoại:0919206789
Email: quyethp@gmail.com
Chi cục trưởng Nguyễn Văn Quyết
2 Nguyễn Đăng Dương
Điện thoại:0983522069
Email: duongch15@gmail.com
Phó Chi cục Trưởng Nguyễn Đăng Dương
3 Trần Tiến Cường
Điện thoại:
0271.3881128
Email: trantiencuongqc@yahoo.com.vn
Phó Chi cục Trưởng Trần Tiến Cường
Chi cục Kiểm lâm
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Tánh
Điện thoại:0913.937.085
Email: levantanh@gmail.com
Chi cục trưởng Lê Văn Tánh
2 Trần Xuân Huệ
Điện thoại:0982987656
Email: tranxuanhuebgm@yahoo.com.vn
Phó Chi cục Trưởng Trần Xuân Huệ
3 Nguyễn Hữu Vững
Điện thoại:0918.445.833
Email: vungbp@gmail.com
Trưởng Phòng HC-TH Nguyễn Hữu Vững
4 Nguyễn Văn Hoàng
Điện thoại:0982.992.649
Email: nguyenvanhoang57@gmail.com
Trưởng Phòng Tổ chức - XDLL Nguyễn Văn Hoàng
5 Hoàng Văn Tùng
Điện thoại:
0271.3.879.269
Phó TP Quản lý - BVR Hoàng Văn Tùng
Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Minh Đức
Điện thoại:
02713.814202
Email: minhducbp@yahoo.com
Giám đốc Trần Minh Đức
2 Lê Phước Hoàng Tuấn
Điện thoại:
02713.814205
Email: phuoctuandx@yahoo.com
Phó Giám đốc Lê Phước Hoàng Tuấn
3 Trần Đình Thọ
Điện thoại:
02713.814201
Email: dinhtho05@gmail.com
Phó Giám đốc Trần Đình Thọ
Quỹ Bảo vệ & PTR
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Quốc Hoàn
Điện thoại:0905109586
Phó Giám đốc Trần Quốc Hoàn
Công đoàn cơ sở
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tuấn Kiệt
Điện thoại:0944177189
Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Thạc sỹ Quản lý xây dựng
Nguyễn Tuấn Kiệt
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây