Sở Ngoại vụ
  • Địa chỉ trụ sở: Đường Lê Duẩn – P.Tân Bình – tx. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.
  • Điện thoại cơ quan: 0271 3 886 227
  • Địa chỉ website: songoaivu.binhphuoc.gov.vn  

Giám đốc Phạm Thị Anh Thư Phạm Thị Anh Thư
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Bùi Quốc Khánh Bùi Quốc Khánh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

chuyên viên Đỗ Tuấn Hồng Đỗ Tuấn Hồng
Trình độ chuyên môn Quản trị
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Sở Ngoại vụ
Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:0271 3 886 227
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn Phòng Sở Ngoại vụ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thanh Phương
Điện thoại:0948220606
Email: tranthithanhphuong.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Trần Thị Thanh Phương
2 Ôn Thúy Hoa
Điện thoại:0918029159
Email: onthuyhoa.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Ôn Thúy Hoa
3 Đỗ Bích Phương
Điện thoại:0907515688
Email: dobichphuong.sngv@binhphuoc.gov.vn
Kế Toán trưởng Đỗ Bích Phương
4 Lê Thị Nga
Điện thoại:0907550089
Email: lethinga.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Nga
5 Tống Ngọc Linh
Điện thoại:0937864168
Email: tongngoclinh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Tống Ngọc Linh
Phòng Hợp tác Quốc tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Ngọc Hòa
Điện thoại:0907024025
Email: hoangthingochoa.sngv@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hoàng Thị Ngọc Hòa
2 Nguyễn Cao Thư
Điện thoại:0822783939
Email: nguyencaothu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Cao Thư
3 Vũ Thị Thanh Hải
Điện thoại:0919544669
Email: vuthithanhhai.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thị Thanh Hải
4 Thạch Quy La
Điện thoại:0913008384
Email: thachquyla.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Thạch Quy La
Phòng Biên giới
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại:0912793346
Email: nguyenthihang.sngv@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Thị Hằng
2 Phạm Trung Thuần
Điện thoại:0916406789
Email: phamtrungthuan.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Trung Thuần
3 Nguyễn Hoàng Trí
Điện thoại:0938149169
Email: nguyenhoangtri.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hoàng Trí
4 Lê Thị Kim Anh
Điện thoại:0984557208
Email: lethikimanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Kim Anh
5 Đinh Ngọc Huy
Điện thoại:0974494758
Email: dinhngochuy.sngv@binhphuoc.gov.vn
Cán sự Đinh Ngọc Huy
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây