Sở Ngoại vụ
  • Địa chỉ trụ sở: Đường Lê Duẩn – P.Tân Bình – tx. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.
  • Điện thoại cơ quan: 0271 3 886 227
  • Địa chỉ website: songoaivu.binhphuoc.gov.vn  

Giám đốc Phạm Thị Anh Thư Phạm Thị Anh Thư
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Bùi Quốc Khánh Bùi Quốc Khánh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Sở Ngoại vụ
Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:0271 3 886 227
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn Phòng Sở Ngoại vụ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thanh Phương
Điện thoại:0948220606
Email: tranthithanhphuong.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Trần Thị Thanh Phương
2 Ôn Thúy Hoa
Điện thoại:0918029159
Email: onthuyhoa.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Ôn Thúy Hoa
3 Đỗ Bích Phương
Điện thoại:0907515688
Email: dobichphuong.sngv@binhphuoc.gov.vn
Kế Toán trưởng Đỗ Bích Phương
4 Lê Thị Nga
Điện thoại:0907550089
Email: lethinga.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Nga
5 Tống Ngọc Linh
Điện thoại:0937864168
Email: tongngoclinh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Tống Ngọc Linh
Phòng Hợp tác Quốc tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Ngọc Hòa
Điện thoại:0907024025
Email: hoangthingochoa.sngv@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hoàng Thị Ngọc Hòa
2 Nguyễn Cao Thư
Điện thoại:0822783939
Email: nguyencaothu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Cao Thư
3 Vũ Thị Thanh Hải
Điện thoại:0919544669
Email: vuthithanhhai.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thị Thanh Hải
4 Thạch Quy La
Điện thoại:0913008384
Email: thachquyla.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Thạch Quy La
Phòng Biên giới
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại:0912793346
Email: nguyenthihang.sngv@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Thị Hằng
2 Phạm Trung Thuần
Điện thoại:0916406789
Email: phamtrungthuan.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Trung Thuần
3 Nguyễn Hoàng Trí
Điện thoại:0938149169
Email: nguyenhoangtri.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hoàng Trí
4 Lê Thị Kim Anh
Điện thoại:0984557208
Email: lethikimanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Kim Anh
5 Đinh Ngọc Huy
Điện thoại:0974494758
Email: dinhngochuy.sngv@binhphuoc.gov.vn
Cán sự Đinh Ngọc Huy
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây