SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
  • Địa chỉ trụ sở: 829, QL14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3870136

Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang Huỳnh Thị Thùy Trang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email huynhthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng 829 QL14, Phường Tân Bình, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Mãi Lê Văn Mãi
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email levanmai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình phước

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Mai Hương Phạm Thị Mai Hương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email phamthimaihuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Bình, TP, Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Trần Văn Xuân Trần Văn Xuân
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3870136
Địa chỉ email tranvanxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Email:phantanhoi.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913786767
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Tấn Hội

Điện thoại:0913.786.767
0271.3870136
Email: phantanhoi.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Cử nhân Luật
Phan Tấn Hội
2

Nguyễn Đắc Lâm

Điện thoại:0918.490.309
0271.3870136
Email: nguyendaclam.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng
Cử nhân Kinh tế Luật
Nguyễn Đắc Lâm
3

Nguyễn Phạm Tuân

Điện thoại:0917.576.939
0271.3870136
Email: nguyenphamtuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Điện - Điện tử
Nguyễn Phạm Tuân
4

Trương Thị Thúy Loan

Điện thoại:0918.788.793
0271.3870136
Email: truongthithuyloan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Hành chính
Trương Thị Thúy Loan
5

Lương Văn Ngà

Điện thoại:0917.424.868
0271.3870136
Email: luongvannga.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế lao động- Quản lý nguồn nhân lực
Lương Văn Ngà
6

Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại:0913.929.151
0271.3870136
Email: nguyenthithuytrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phụ trách Kế toán Nguyễn Thị Thùy Trang
7

Dương Thị Nguyệt Ánh

Điện thoại:0368.140.105
Email: duongthinguyetanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Thủ quỹ
Cử nhân Lưu trữ - Quản trị Văn phòng
Dương Thị Nguyệt Ánh
8

Nguyễn Thị Kim Thanh

Điện thoại:0982.420.834
Email: nguyenthikimthanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Nguyễn Thị Kim Thanh
9

Nguyễn Thị Mão

Điện thoại:0978.096.069
0271.3870136
Email: nguyenthimao.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Văn thư
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Mão
10

Lê Xuân Bình

Điện thoại:097.897.0099
0271.3870136
Email: lexuanbinh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Chính trị
Lê Xuân Bình
11

Đỗ Ngọc Thanh

Điện thoại:0904071171
Email: dongocthanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
CN Luật
Đỗ Ngọc Thanh

THANH TRA


Email:dongocthanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0918014379
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Duy Phương

Điện thoại:0905.352.969
Email: phamduyphuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên
Cử nhân Luật
Phạm Duy Phương
2

Lê Văn Hảo

Điện thoại:
02713885016
Email: levanhao.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh Tra Lê Văn Hảo

NGƯỜI CÓ CÔNG


Email:nguyenthesu.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0919101907
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thế Sự

Điện thoại:0919.101.907
0271.3870136
Email: nguyenthesu.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
- Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư Công nghệ Thông tin
Nguyễn Thế Sự
2

Nguyễn Đăng Thuần

Điện thoại:0978.329.329
0271.3870136
Email: nguyendangthuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Xã hội học
Nguyễn Đăng Thuần
3

Trương Thị Ngọc Anh

Điện thoại:0363725760
0271.3870136
Email: truongthingocanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Luật
Trương Thị Ngọc Anh
4

Nguyễn Thị Mai Khuyên

Điện thoại:0985.079.005
0271.3870136
Email: nguyenthimaikhuyen.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Ngữ văn
Nguyễn Thị Mai Khuyên
5

Bùi Ngọc Linh

Điện thoại:0947.273.486
0271.3870136
Email: buingoclinh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Ngữ văn
Bùi Ngọc Linh
6

Phùng Thị Thanh Liên

Điện thoại:
0271.3870136
Email: phungthithanhliem.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Lưu trữ - Quản trị Văn phòng
Phùng Thị Thanh Liên
7

Nguyễn Văn Quân

Điện thoại:0979.917.178
0271.3870136
Email: nguyenvanquan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử Kế toán Kiểm toán
Nguyễn Văn Quân

PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM


Email:dinhquangdung.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0918284104
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đinh Quang Dũng

Điện thoại:0918.284.104
0271.3870136
Email: dinhquangdung.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng
Cử nhân Luật
Đinh Quang Dũng
2

Nguyễn Trí Phăng

Điện thoại:0908.515.988
0271.3870136
Email: nguyentriphang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư Cơ khí động lực
Nguyễn Trí Phăng
3

Hà Thị Bích

Điện thoại:0983.220.122
0271.3870136
Email: hathibich.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
kỹ sư Cơ khí
Hà Thị Bích
4

Trần Đông Chí

Điện thoại:0918446541
0271.3870136
Email: trandongchi.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Cơ khí
Trần Đông Chí
5

Hoàng Vũ Trường Giang

Điện thoại:0979.880.189
Email: hoangvutruonggiang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Hoàng Vũ Trường Giang
6

Đặng Đình Anh

Điện thoại:0978.789.437
0271.3870136
Email: dangdinhanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Khoa học quản lý
Đặng Đình Anh
7

Đào Thị Tuyết

Điện thoại:0978.356.986
0271.3870136
Email: daothituyet.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Quản lý xã hội
Đào Thị Tuyết
8

Đặng Thị Ánh Diệu

Điện thoại:0977.117.324
0271.3870136
Email: dangthianhdieu.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỷ sư Bảo hộ lao động
Đặng Thị Ánh Diệu
9

Nguyễn Thị Thơm

Điện thoại:0979.294.802
0271.3870136
Email: nguyenthithom.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Công tác xã hội
Nguyễn Thị Thơm
10

Trịnh Thanh Bình

Điện thoại:0373.068.722
0271.3870136
Email: trinhthanhbinh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Trịnh Thanh Bình

PHÒNG QUẢN LÝ LĨNH VỰC XÃ HỘI


Email:nguyenthigai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0974197997
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Gái

Điện thoại:0974.197.997
0271.3870136
Email: nguyenthigai.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Thị Gái
2

Lê Xuân Mạnh

Điện thoại:0979.677.560
0271.3870136
Email: lexuanmanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Công tác Xã hội
Lê Xuân Mạnh
3

Vũ Văn Đán

Điện thoại:0913.881.679
0271.3870136
Email: vuvandan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Vũ Văn Đán
4

Nguyễn Thị Hiền Trang

Điện thoại:0975.751.299
0271.3870136
Email: nguyenthihientrang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Công tác xã hội
Nguyễn Thị Hiền Trang
5

Lê Thị Hồng Hạnh

Điện thoại:0975.523.069
0271.3870136
Email: lethihonghanh.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Công tác xã hội
Lê Thị Hồng Hạnh
6

Nguyễn Thị Thu Dung

Điện thoại:0982.881.622
0271.3870136
Email: nguyenthithudung.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân luật
Nguyễn Thị Thu Dung
7

Vũ Thị Bích Trâm

Điện thoại:0918.838.361
0271.3870136
Email: vuthibichtram.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Công tác xã hội
Vũ Thị Bích Trâm
8

Trịnh Thị Lan Hương

Điện thoại:0338.024.111
0271.3870136
Email: trinhthilanhuong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Xã hội học
Trịnh Thị Lan Hương
9

Thẩm Thúy Hằng

Điện thoại:0983.661.210
0271.3870136
Email: thamthuyhang.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Ngữ văn
Thẩm Thúy Hằng

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:trandaiky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913863117
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Đại Kỳ

Điện thoại:0913.863.117
0271.3870136
Email: trandaiky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Cử nhân kinh tế
Trần Đại Kỳ
2

Bảo Trương

Điện thoại:0914.116.771
0271.3870136
Email: baotruong.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc
Cử nhân Kinh tế Luật
Bảo Trương

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:truongvinhky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0979880108
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Vĩnh Ký

Điện thoại:0979.880.108
Email: truongvinhky.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Cử nhân Kinh tế
Trương Vĩnh Ký
2

Hồ Trung Kiên

Điện thoại:0916.809.608
0271.3870136
Email: hotrungkien.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật
Hồ Trung Kiên
3

Phạm Tân

Điện thoại:0986.199.393
0271.3870136
Email: phamtan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc
Cử nhân Ngữ Văn
Phạm Tân

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC


Email:tranvanhoa.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0913790345
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Hòa

Điện thoại:0913.790.345
0271.3870136
Email: tranvanhoa.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Cử nhân Khoa học Sử
Trần Văn Hòa
2

Nguyễn Viết Xuân

Điện thoại:0918.446.485
0271.3870136
Email: nguyenvietxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám Đốc
Thạc sỹ Công tác xã hội
Nguyễn Viết Xuân
Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 13/06/2021

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 13/06/2021

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 13/06/2021

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Ngày ban hành: 13/06/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Ngày ban hành: 13/06/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Ngày ban hành: 13/06/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 13/06/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Ngày ban hành: 13/06/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Ngày ban hành: 13/06/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Ngày ban hành: 13/06/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

Ngày ban hành: 13/06/2021

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 13/06/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Ngày ban hành: 13/06/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 13/06/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 13/06/2021

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 13/06/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/06/2021

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 13/06/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 13/06/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Ngày ban hành: 13/06/2021

Văn bản mới ban hành

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

Ngày ban hành: 25/05/2021

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

Ngày ban hành: 25/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 19/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 19/05/2021

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 18/05/2021

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/05/2021

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Ngày ban hành: 12/05/2021

Triển khai thực hiện kế hoạch tiếp nhận, quản lý sử dụng, điều tiết và thanh quyết toán thuốc kháng HIV (ARV) do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả năm 2021

Triển khai thực hiện kế hoạch tiếp nhận, quản lý sử dụng, điều tiết và thanh quyết toán thuốc kháng HIV (ARV) do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả năm 2021

Ngày ban hành: 10/05/2021

Thực hiện Kế hoạch thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình điều trị HIV/AIDS năm 2021 của BYT

Thực hiện Kế hoạch thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình điều trị HIV/AIDS năm 2021 của BYT

Ngày ban hành: 10/05/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập193
  • Hôm nay28,730
  • Tháng hiện tại792,426
  • Tổng lượt truy cập74,919,383
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây