SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  • Địa chỉ trụ sở: 626/QL14, Thị xã Đồng Xoài
  • Điện thoại cơ quan: 02713.879253
  • Số fax: 0271.3887088
  • Địa chỉ website: www.skhdtbinhphuoc.gov.vn  

Giám đốc Võ Sá Võ Sá
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3879252
Địa chỉ email vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Huỳnh Văn Minh Huỳnh Văn Minh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Vương Đức Lâm Vương Đức Lâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3888895
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Email:skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.879253
Số fax:0271.3887088
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng Sở KHĐT
Email:skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879253
Số fax:0271.3887088
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Minh Hiển

Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Phan Minh Hiển
2 Vũ Quang Điện

Email: vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Vũ Quang Điện
3 Phạm Thị Phông

Email: phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Phông
4 Phạm Thị Đặng

Email: phamthidang.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Nguyên Chánh Văn phòng Phạm Thị Đặng
5 Hà Thị Quế Linh
Điện thoại:
0271.3881787
Email: hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hà Thị Quế Linh
Phòng Tổng hợp – Quy hoạch
Điện thoại:02751.3870773
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Tài

Email: levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Văn Tài
2 Đặng Bá Nghi

Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Đặng Bá Nghi
3 Nguyễn Đăng Ngãi

Email: nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Đăng Ngãi
4 Nguyễn Tiến Tài

Email: nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tiến Tài
5 Nguyễn Quang Hào
Chuyên viên Nguyễn Quang Hào
Phòng Đăng ký kinh doanh
Điện thoại:0271.3870772
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Thành

Email: nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Đức Thành
2 Nguyễn Duy Hải

Email: nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Duy Hải
3 Nguyễn Hoàng Hải

Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Hải
4 Trần Xuân Thủy

Email: tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Xuân Thủy
5 Nguyễn Việt Thanh

Email: nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Việt Thanh
Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư
Điện thoại:0271.3898797
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoa Vận Định

Email: hoavandinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hoa Vận Định
2 Võ Văn Sinh

Email: vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Văn Sinh
3 Võ Minh Hùng

Email: vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Minh Hùng
4 Võ Văn Hào

Email: vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Võ Văn Hào
5 Bùi Đức Biên

Email: buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Bùi Đức Biên
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây