Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc Lý Thanh Tâm Lý Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713602888
Địa chỉ email tamcqt@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Hồ Trọng Đường Hồ Trọng Đường
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713860387
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Hồ Hải Thạch Hồ Hải Thạch
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713686779
Địa chỉ email hhthach@binhphuoc.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Lê Hải Đăng Lê Hải Đăng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713870975
Địa chỉ email lhdang@binhphuoc.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng
Điện thoại:06513.887.236
Số fax:06513.870.777
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Hồng Thắng
Điện thoại:
02713870163
Email: phthang@binhphuoc.edu.vn
Chánh Văn phòng Phạm Hồng Thắng
2 Nguyễn Ngọc Tỉnh
Điện thoại:0918.552.411
0273879943
Email: nntinh@binhphuoc.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tỉnh
3 Chung Nguyễn Hữu Thiện
Điện thoại:0908.966.981
0271.3686123
Email: cnhuuthien@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Chung Nguyễn Hữu Thiện
4 Từ Thị Thơ
Điện thoại:0919.317.227
02713887236
Email: tuthitho@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Từ Thị Thơ
5 Đàm Thị Hường
Điện thoại:
02713887236
Email: damthihuong@binhphuoc.edu.vn
Kế toán Đàm Thị Hường
Phòng Giáo dục Tiểu học-Mầm non
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Thường
Điện thoại:0988.414.182
02713879934
Email: tvthuong@binhphuoc.edu.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thường
2 Phạm Thái Sơn
Điện thoại:'01689100199
02713888059
Email: ptson@binhphuoc.edu.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Thái Sơn
3 Vũ Thị Kim Huệ
Điện thoại:0917.425.698
02713870025
Email: kimhue0673@gmail.com
Phó Trưởng phòng Vũ Thị Kim Huệ
4 Nguyễn Thị Nhị
Điện thoại:0989.703.702
02713879934
Email: ntnhi@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Nhị
5 Trần Thanh Thắng
Điện thoại:0982.595.747
02713879934
Email: tranthang@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Trần Thanh Thắng
Phòng Giáo dục Trung học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Ngọc Thắng
Điện thoại:0988.417.245
Email: ngocthangbp@gmail.com
Trưởng phòng Trần Ngọc Thắng
2 Nguyễn Văn Thành
Điện thoại:
02713879107
Email: nvthanh@binhphuoc.edu.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Thành
3 Dương Văn Ca
Điện thoại:
02713888703
Email: dvca.duong@gmail.com
Phó Trưởng phòng Dương Văn Ca
4 Dương Thị Hà
Điện thoại:
02713879107
Email: duongthithuhagdth@gmail.com
Chuyên viên Dương Thị Hà
5 Đỗ Thị Kim Huê
Điện thoại:
02713879107
Email: dtkhue@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Đỗ Thị Kim Huê
Phòng Thanh tra-Kiểm định chất lượng giáo dục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tú
Điện thoại:
02713888230
Email: nntu@binhphuoc.edu.vn
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Tú
2 Hà Minh Quan
Điện thoại:0965.839.666
Email: hmquan.cae@gmail.com
Phó Trưởng phòng Hà Minh Quan
3 Dương Hồng Nhung
Điện thoại:
02713860388
Email: dhnhung@binhphuoc.edu.vn
Phó Trưởng phòng Dương Hồng Nhung
4 Khổng Đức Chính
Điện thoại:
02713881250
Email: khongducchinh@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Khổng Đức Chính
5 Lê Quang Trung
Điện thoại:
02713881250
Email: lqtrungbp@gmail.com
Chuyên viên Lê Quang Trung
Công đoàn ngành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thanh Dũng
Điện thoại:
02713870056
Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Dũng
2 Nguyễn Thị Lê
Điện thoại:
02713870056
Kế toán Nguyễn Thị Lê
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây