Sở Công thương
  • Địa chỉ trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3879199
  • Số fax: 0271.3870235
  • Địa chỉ website: www.binhphuoc.gov.vn/sct  socongthuongbp.gov.vn  

Giám đốc Nguyễn Anh Hoàng Nguyễn Anh Hoàng
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Điện thoại cơ quan 0271.3879964
Địa chỉ email gdsct@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Hiếu
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư CNTT
Điện thoại cơ quan 0271.3886776
Địa chỉ email nguyenvanhieu.sct@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Giám đốc Phạm Thị Ngọc Phạm Thị Ngọc
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan 0271.3879985
Địa chỉ email phamthingoc.sct@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Sở Công thương
Email:soct@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879199
Số fax:0271.3870235
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Chi cục Quản lý thị trường
Email:qltt.sct@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879985
Số fax:02713.881.058
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Ngọc
Điện thoại:
0271.3879985
Email: qltt.sct@binhphuoc.gov.vn
Chi Cục trưởng Chi cục QLTT
Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Hành chính
Phạm Thị Ngọc
2 Nguyễn Thị Thanh Loan
Điện thoại:
0271.3879985
Phó Chi cục trưởng
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Thanh Loan
3 Vũ Văn Công
Điện thoại:
0271.3879985
Phó Chi cục trưởng
Cử nhân Luật
Vũ Văn Công
Văn phòng Sở Công thương
Điện thoại:0271.3879199
Số fax:0271.3870235
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Thức
Điện thoại:
0271.3886215
Email: nguyenngocthuc.sct@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Thức
2 Nguyễn Đức Tâm Cang
Điện thoại:
0271.3879199
Email: nguyenductamcang.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Tâm Cang
Thanh tra Sở Công thương
Điện thoại:0271.3881185
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Xu
Điện thoại:
0271.3881185
Email: nguyenxu.sct@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Xu
2 Nguyễn Thị Linh
Điện thoại:
0271.3881185
Email: nguyenthilinh.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Thị Linh
3 Nguyễn Văn Út
Điện thoại:
0271.3881185
Email: nguyenvanut.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Út
Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
Điện thoại:0271.3881184
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thị Thanh Duyên
Điện thoại:
0271.3881184
Email: ngothithanhduyen.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Thị Thanh Duyên
2 Bùi Công Lực
Điện thoại:
0271.3881184
Email: buicongluc.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Công Lực
Phòng Quản lý công nghiệp
Điện thoại:0271.3887742
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lý Thị Mỹ Loan
Điện thoại:
0271.3887742
Email: lythimyloan.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lý Thị Mỹ Loan
2 Bùi Quang Minh
Điện thoại:
0271.3887742
Email: buiquangminh.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Quang Minh
Phòng Quản lý thương mại
Điện thoại:0271.3885325
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Văn Tới
Điện thoại:
0271.3885325
Email: phamvantoi.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Văn Tới
Phòng Quản lý năng lượng
Điện thoại:0271.3870526
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Tân
Điện thoại:
0271.3870526
Email: votan.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Võ Tân
2 Tân Ngọc Phương
Điện thoại:
0271.3870526
Email: tanngocphuong.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Tân Ngọc Phương
Phòng Kỹ thuật An toàn môi trường
Điện thoại:0271.3881183
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Quốc Trí
Điện thoại:
0271.3881183
Email: truongquoctri.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trương Quốc Trí
Phòng Pháp chế
Điện thoại:0271.3885242
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Huệ
Điện thoại:
0271.3885242
Email: tranvanhue.sct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Huệ
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây