Sở, Ban ngành

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại:0273.879481
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Ánh Hoa
Điện thoại:
0651.3879475
Chánh Văn phòng Phạm Thị Ánh Hoa
2 Phan Xuân Linh
Phó Chánh Văn phòng Phan Xuân Linh
3 Nguyễn Minh Chiến
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Minh Chiến
Sở Tư pháp
Điện thoại:0271.3286205
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Quang Phụng

Email: buiquangphung.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Bí thư Đảng ủy
Cử nhân Luật
Bùi Quang Phụng
2 Lê Tiến Hiếu

Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Ths Kinh tế
Lê Tiến Hiếu
3 Nguyễn Trọng Trí

Email: nguyentrongtri.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
ThS Luật
Nguyễn Trọng Trí
4 Trần Thanh Long
Điện thoại:0918507567
02713 860205
Email: tranthanhlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ 1
Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính
Trần Thanh Long
5 Nguyễn Văn Tám
Điện thoại:
02713 888036
Email: nguyenvantam.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng PBGDPL
Đảng ủy viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Tám
Sở Công thương
Email:soct@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879199
Số fax:0271.3870235
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Anh Hoàng
Điện thoại:
0271.3879964
Email: gdsct@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Anh Hoàng
2 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:
0271.3886776
Email: nguyenvanhieu.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư CNTT
Nguyễn Văn Hiếu
3 Phạm Thị Ngọc
Điện thoại:
0271.3879985
Email: phamthingoc.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường
Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Hành chính
Phạm Thị Ngọc
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Email:sovhttdlbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:02713.883.160
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Chung
Giám đốc Trần Văn Chung
2 Đỗ Minh Trung
Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
3 Trần Thế Anh
Phó Giám đốc Trần Thế Anh
4 Trần Văn Chung
Giám đốc Trần Văn Chung
Sở Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hùng
Giám đốc Nguyễn Văn Hùng
Cục Thống kê
Email:binhphuoc@gso.gov.vn
Điện thoại:02713887447
Số fax:02713887446
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bao Văn Tâm
Điện thoại:0919050879
02713.870.455
Email: bvtambph@gso.gov.vn
Cục trưởng
Cử nhân kinh tế
Bao Văn Tâm
2 Trương Quang Phúc
Điện thoại:0983206353
02713.879.105
Email: tqphucbph@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng
Cử nhân kinh tế
Trương Quang Phúc
3 Kiều Hữu Quang
Điện thoại:0918973799
02713.838.898
Email: khquang@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng Kiều Hữu Quang
4 Đinh Thị Thu Hương
Điện thoại:0908.204.460
02713.879.241
Email: dtthuongbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Phó Bì thư Chi bộ
Đinh Thị Thu Hương
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0982.649.635
02713.879.240
Email: nttnhanbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp
Phó Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ban Dân tộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lương Nhân
Phó Trưởng ban Nguyễn Lương Nhân
Liên minh Hợp tác xã
Email:lienminhhtxbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại:0271
Số fax:02713888519
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Nhan
Điện thoại:0918090203
Phó chủ tịch phụ trách Trần Văn Nhan
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Mãng
Giám đốc Võ Văn Mãng
2 Lê Văn Mãi
Phó Giám đốc Lê Văn Mãi
3 Phạm Thị Mai Hương
Phó Giám đốc Phạm Thị Mai Hương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây