PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
VĂN PHÒNG HĐND và UBND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Anh Khoa
Điện thoại:0907.494.779
Email: anhkhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Bùi Anh Khoa
2 Hoàng Thúy Vũ
Điện thoại:0913.169.207
Email: thuyvu.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chánh Văn phòng Hoàng Thúy Vũ
3 Đặng Tấn Lộc
Điện thoại:0918.847.097
Email: tanloc.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chánh Văn phòng Đặng Tấn Lộc
PHÒNG NỘI VỤ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Sơn Trà
Điện thoại:0909.764.446
Email: sontra.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hoàng Sơn Trà
2 Nguyễn Đăng Triệu
Điện thoại:0908.988.679
Email: dangtrieu.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Đăng Triệu
PHÒNG TƯ PHÁP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thanh Nhàn
Điện thoại:0935.180.881
Email: thanhnhan.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Huỳnh Thanh Nhàn
2 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại:0916.373.838
Email: nguyenhanh.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hạnh
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Giang Ngọc Đẩu
Điện thoại:0913.109.239
Email: ngocdau.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Giang Ngọc Đẩu
2 Trương Thị Huệ
Điện thoại:0915.474.222
Email: truonghue.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trương Thị Huệ
3 Đỗ Phương Cúc
Điện thoại:0886.204.678
Email: phuongcuc.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Đỗ Phương Cúc
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Hồng Khang
Điện thoại:0388.858.687
Email: hongkhang.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Hồng Khang
2 Phạm Ngọc Hùng
Điện thoại:0919.605.369
Email: ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Ngọc Hùng
3 Nguyễn Thị Nhài
Điện thoại:0988.767.285
Email: nguyennhai.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Nhài
PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Văn Thắng
Điện thoại:0944.071.797
Email: vanthang.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Văn Thắng
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Cư
Điện thoại:0913.720.425
Email: minhcu.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Minh Cư
2 Nguyễn Duy Vĩ
Điện thoại:0386.036.306
Email: duyvi.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Duy Vĩ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Viết Lộc
Điện thoại:0903.131.364
Email: vietloc.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Bùi Viết Lộc
2 Nguyễn Văn Ngôn
Điện thoại:0919.860.279
Email: vanngon.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Ngôn
PHÒNG Y TẾ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thúc Anh
Điện thoại:0985.339.178
Email: thucanh.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thúc Anh
THANH TRA THỊ XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Xuân Khoa
Điện thoại:0975.002.983
Email: xuankhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chánh Thanh tra Phạm Xuân Khoa
2 Hoàng Văn Trường

Email: vantruong.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chánh Thanh tra Hoàng Văn Trường
3 Nguyễn Văn Toàn
Điện thoại:0984.848.763
Email: vantoan.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Toàn
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây