Phòng Tổng hợp – Quy hoạch
  • Điện thoại cơ quan: 02751.3870773

Trưởng phòng Lê Văn Tài Lê Văn Tài
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Đặng Bá Nghi Đặng Bá Nghi
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nguyễn Đăng Ngãi Nguyễn Đăng Ngãi
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Tiến Tài Nguyễn Tiến Tài
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Quang Hào Nguyễn Quang Hào
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trịnh Ngọc Linh Trịnh Ngọc Linh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email trinhngoclinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Phạm Tiến Sĩ Phạm Tiến Sĩ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamtiensi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lương Thị Trường An Lương Thị Trường An
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email luongthitruongan.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lê Thị Hà Lê Thị Hà
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lethiha.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Phạm Thành Nam Phạm Thành Nam
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamthanhnam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây