Phòng Nghiệp vụ 5
  • Điện thoại cơ quan: 02713.870.984

Trưởng phòng Nguyễn Thanh Phú Nguyễn Thanh Phú
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthanhphu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Lê Thị Thức Lê Thị Thức
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lethithuc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Nhân viên Trần Thị Huỳnh Thi Trần Thị Huỳnh Thi
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranthihuynhthi.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây