Phòng Nghiệp vụ 4
  • Điện thoại cơ quan: 02713.888.648

Trưởng phòng Trần Văn Thắng Trần Văn Thắng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranvanthang.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Trần Thị Hòa Cầm Trần Thị Hòa Cầm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranthihoacam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Đoàn Văn Hà Đoàn Văn Hà
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email doanvanha.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Nguyễn Văn Dưỡng Nguyễn Văn Dưỡng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenvanduong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây