Phòng Nghiệp vụ 3
  • Điện thoại cơ quan: 02713.870.981

P.Trưởng phòng Trần Hoàng Tâm Trần Hoàng Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranhoangtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

P.Trưởng phòng Phạm Xuân Tùng Phạm Xuân Tùng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamxuantung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Huỳnh Thị Lệ Dung Huỳnh Thị Lệ Dung
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email huynhthiledung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Lê Thị Thức Lê Thị Thức
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lethithuc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Nguyễn Văn Dưỡng Nguyễn Văn Dưỡng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenvanduong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Nông Thanh Thủy Nông Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nongthanhthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây