Phòng Nghiệp vụ 2
  • Điện thoại cơ quan: 02713.870.982

Trưởng phòng Trần Văn Thắng Trần Văn Thắng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranvanthang.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

P.Trưởng phòng Đỗ Xuân Hùng Đỗ Xuân Hùng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email doxuanhung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Lương Thị Nguyệt Lương Thị Nguyệt
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email luongthinguyet.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Đoàn Văn Hà Đoàn Văn Hà
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email doanvanha.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Trần Thị Hòa Cầm Trần Thị Hòa Cầm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranthihoacam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Phan Hữu Đồng Phan Hữu Đồng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phanhuudong.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây