Phòng Nghiệp vụ 2
  • Điện thoại cơ quan: 02713.870.982

Trưởng phòng Trần Hoàng Tâm Trần Hoàng Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranhoangtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nông Thanh Thủy Nông Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nongthanhthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthithuthuy.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Lý Thị Thanh Thúy Lý Thị Thanh Thúy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây