Phòng Nghiệp vụ 1
  • Điện thoại cơ quan: 02713.870.983

Trưởng phòng Nguyễn Minh Đức Nguyễn Minh Đức
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenminhduc.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Tình Tâm Đỗ Thị Tình Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email dothitinhtam.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Nguyễn Thị Vương Nữ Nguyễn Thị Vương Nữ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthivuongnu.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Nguyễn Hồng Quang Nguyễn Hồng Quang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenhongquang.ttt@binhhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Văn Thị Anh Thơ Văn Thị Anh Thơ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vanthianhtho.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Thanh tra viên Hoàng Việt Tùng Hoàng Việt Tùng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email hoangviettung.ttt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây