Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3898797

Trưởng phòng Hoa Vận Định Hoa Vận Định
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email hoavandinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Võ Văn Sinh Võ Văn Sinh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Võ Minh Hùng Võ Minh Hùng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Võ Văn Hào Võ Văn Hào
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Bùi Đức Biên Bùi Đức Biên
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Phạm Ký Phúc Phạm Ký Phúc
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamkyphuc.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Hữu Thuận Nguyễn Hữu Thuận
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenhuuthuan.hdnd@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Đặng Hoài Nam Đặng Hoài Nam
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email danghoainam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trần Ngọc Huyền Trần Ngọc Huyền
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranngochuyen.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lê Vũ Ngọc Anh Lê Vũ Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email levungocanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Hoàng Thị Kiều Oanh Hoàng Thị Kiều Oanh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email hoangthikieuanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây