Phòng Đăng ký kinh doanh
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3870772

Trưởng phòng Nguyễn Đức Thành Nguyễn Đức Thành
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nguyễn Duy Hải Nguyễn Duy Hải
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Hải Nguyễn Hoàng Hải
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trần Xuân Thủy Trần Xuân Thủy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Việt Thanh Nguyễn Việt Thanh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Thụy Mỹ Linh Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthuymylinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trần Thị Vân Khánh Trần Thị Vân Khánh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tranthivankhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthiminhtam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Đỗ Đức Huy Đỗ Đức Huy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email doduchuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Phạm Bích Hạnh Phạm Bích Hạnh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lê Thị Hương Lê Thị Hương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lethihuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Huỳnh Quốc Toàn Huỳnh Quốc Toàn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email huynhquoctoan.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây