Phòng Biên giới

Trưởng Phòng Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthihang.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Phạm Trung Thuần Phạm Trung Thuần
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email phamtrungthuan.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Hoàng Trí Nguyễn Hoàng Trí
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenhoangtri.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lê Thị Kim Anh Lê Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lethikimanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Cán sự Đinh Ngọc Huy Đinh Ngọc Huy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email dinhngochuy.sngv@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây