Huyện Đồng Phú

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Hồng
Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Hồng
2 Huỳnh Thị Lý
Phó Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thị Lý
UBND huyện Đồng Phú
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0918 565 617
02713 502227
Email: tranvanvinh.hdp@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh
2 Nguyễn Văn Tặng
Điện thoại:
02713 602729
Email: nguyenvantang.hdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tặng
3 Nguyễn Khắc Vĩnh
Điện thoại:
02713 509688
Email: nguyenkhacvinh.hdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khắc Vĩnh
Văn phòng UBND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Đốc
Điện thoại:
02713.501191
Email: nguyenvandoc.hdp@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Đốc
2 Phạm Hữu Hùng
Điện thoại:0919371468
Phó Chánh văn phòng Phạm Hữu Hùng
3 Lê Võ Văn Phúc
Điện thoại:
02713 502539
Email: levovanphuc1@gmail.com
Phó Chánh văn phòng Lê Võ Văn Phúc
4 Phạm Đức Chuyền
Điện thoại:
02713 502345
Email: phamducchuyen.hdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Phạm Đức Chuyền
Phòng Nội vụ UBND huyện Đồng Phú
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Hùng
Điện thoại:
0271.3833666
Email: nguyenhuuhung.hdp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Hữu Hùng
2 Nguyễn Ngọc Du

Email: nguyenngocdu.hdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Du
3 Lê Thị Lê
Phó Trưởng phòng Lê Thị Lê
Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Đồng Phú
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tân Thời
Điện thoại:0913880199
Email: nguyentanthoi.hdp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Tân Thời
2 Nguyễn Thị Sợi

Email: nguyenthisoi.hdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Sợi
Phòng TN và Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tiến Ngận
Phó Trưởng phòng Nguyễn Tiến Ngận
2 Lưu Đức Tiến
Điện thoại:0984844377
Email: luuductien.hdp@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lưu Đức Tiến
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây