HUYỆN BÙ GIA MẬP

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Quang Ty
Điện thoại:0913880088
0651.3727777
Chủ tịch HĐND Trần Quang Ty
2 Tạ Hồng Quảng
Điện thoại:0918951648
0271.3727907
Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Tạ Hồng Quảng
3 Nguyễn An Dương
Điện thoại:0913992660
0271.3727907
Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn An Dương
4 Nguyễn Xuân Hùng
Điện thoại:0913832110
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội Nguyễn Xuân Hùng
5 Nguyễn Đình Quyền
Điện thoại:0919068277
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Đình Quyền
UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Quang Oanh
Điện thoại:
0271.3727999
Chủ tịch UBND Huyện Lê Quang Oanh
2 Phạm Hồng Khanh
Điện thoại:
0271.3727727
Phó Chủ tịch UBND Phạm Hồng Khanh
3 Nguyễn Xuân Hoan
Điện thoại:
0271.3727666
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Hoan
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Ngọc Hùng
Điện thoại:
02713 727677
Email: phamngochung.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Hùng
2 Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại:
(02713) 727677
Phó Chánh Văn phòng Trưởng Ban tiếp công dân Nguyễn Văn Tuấn
3 Nguyễn Tuấn Anh
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Anh
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thế Yên
Trưởng phòng Huỳnh Thế Yên
2 Đỗ Mạnh Khỏe
Phó Trưởng phòng Đỗ Mạnh Khỏe
3 Lê Anh Xuân
Phó Trưởng phòng Lê Anh Xuân
TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Việt
Trưởng phòng Lê Minh Việt
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Lâm
Trưởng phòng Trần Lâm
TƯ PHÁP UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Quyến
Trưởng phòng Nguyễn Văn Quyến
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Văn Bữu
Trưởng phòng Huỳnh Văn Bữu
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Công Vũ
Điện thoại:
0271 3727474
Email: truongcongvu.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trương Công Vũ
2 Trần Quốc Thăng
Điện thoại:
0271 3727474
Email: tranquocthang.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Quốc Thăng
THANH TRA HUYỆN BÙ GIA MẬP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Cường

Email: nguyenvancuong.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Cường
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ GIA MẬP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hữu Khoái

Email: danghuukhoai.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Đặng Hữu Khoái
2 Phan Tấn Lãm

Email: phantanlam.hbgm@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phan Tấn Lãm
PHÒNG NỘI VỤ UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lại Thế Hòa
Trưởng phòng Lại Thế Hòa
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây