HUYỆN BÙ ĐĂNG

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Viết Diện
Điện thoại:0946 847 947
Chủ tịch HĐND huyện Lê Viết Diện
2 Bùi Ngọc Hân
Điện thoại:0918 687 726
Phó Chủ tịch HĐND huyện Bùi Ngọc Hân
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Bình
Điện thoại:0913 880 119
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình
2 Lê Thanh Hải
Điện thoại:0918 090 252
Phó Chủ tịch Lê Thanh Hải
3 Lương Hân
Điện thoại:0918 090 278
Phó Chủ tịch Lương Hân
4 Điểu Hà Hồng Lý
Điện thoại:0918 350679
Phó Chủ tịch Điểu Hà Hồng Lý
PHÒNG BAN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Văn phòng HĐND & UBND
Điện thoại:
0651 3974 750
Văn phòng HĐND & UBND Văn phòng HĐND & UBND
2 Phòng TC- KH
Điện thoại:
0651 3974 714
Phòng TC- KH Phòng TC- KH
3 Phòng HT – KT
Điện thoại:
0271 3974 772
Phòng HT – KT Phòng HT – KT
4 Phòng Nội Vụ
Điện thoại:
0271 3974 449
Phòng Nội Vụ Phòng Nội Vụ
5 Phòng LĐTB - XH
Điện thoại:
0271 3974 758
Phòng LĐTB - XH Phòng LĐTB - XH
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây