Hội đồng nhân dân thị xã

Chủ tịch Nguyễn Minh Hợi Nguyễn Minh Hợi
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch Nguyễn Đăng Điều Nguyễn Đăng Điều
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyendangdieu.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang Nguyễn Xuân Quang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenxuanquang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó ban Nguyễn Mai Khanh Nguyễn Mai Khanh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenmaikhanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó ban Giang Thanh Phát Giang Thanh Phát
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email giangthanhphat.txbl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây