HUYỆN HỚN QUẢN

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điện thoại:
06513.632.299
Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa
2 Vũ Xuân Trường
Điện thoại:
06513.632.288
Phó Bí thư thường trực Vũ Xuân Trường
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỚN QUẢN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Kim Oanh
Điện thoại:
02713.632.999
Email: Phanthikimoanh.hhq@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh
2 Nguyễn Văn Hạ
Điện thoại:
06513.632.266
Email: nguyenvanha.hhq@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Hạ
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hậu
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hậu
2 Bộ phận tổng hợp
Điện thoại:
06513.632.255
Văn Thư Bộ phận tổng hợp
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Tấn Đạt
Điện thoại:0913.649.585
Trưởng ban Trương Tấn Đạt
2 Đỗ Duy Minh
Phó trưởng ban Đỗ Duy Minh
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Thịnh
Điện thoại:0918.242.932
Trưởng ban Trần Văn Thịnh
2 Lê Minh Khanh
Phó trưởng ban Lê Minh Khanh
3 Nguyễn Ngọc Lĩnh
Phó TB - GĐTTBDTT Nguyễn Ngọc Lĩnh
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Thanh Triều
Điện thoại:0915.881.595
Trưởng ban Trịnh Thanh Triều
2 Nguyễn Văn Chánh
Phó trưởng ban Nguyễn Văn Chánh
ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
Điện thoại:06513.632.108
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Xuân Sơn
Phó Chủ nhiệm Vũ Xuân Sơn
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây