HĐND thị xã

Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Hoàng Thái Nguyễn Hoàng Thái
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3 778120
Địa chỉ email nguyenhoangthai.txpl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Võ Sư Võ Sư
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vosu.txpl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND- Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Hồng Quế Nguyễn Thị Hồng Quế
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND - Phó ban KTXH Nguyễn Thị Bảo Thoa Nguyễn Thị Bảo Thoa
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Trần Quang Minh Trần Quang Minh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Mai Xuân Cường Mai Xuân Cường
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Công Nguyễn Ngọc Công
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Công Nguyễn Ngọc Công
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Lê Thanh Sơn Lê Thanh Sơn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Lâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Lê Đình Nghiệp Lê Đình Nghiệp
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Mộng Thường Nguyễn Thị Mộng Thường
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Lê Đình Thắng Lê Đình Thắng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Cao Văn Thành Cao Văn Thành
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND - Phó Ban Pháp chế Trịnh Xuân Hải Trịnh Xuân Hải
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Bùi Thị Thúy Bùi Thị Thúy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Hương Thủy Nguyễn Thị Hương Thủy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Võ Dũng Võ Dũng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đại biểu HĐND Trần Xuân Trường Trần Xuân Trường
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây