CÁC PHÒNG BAN

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
VĂN PHÒNG CẤP ỦY - HĐND & UBND THỊ XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thị Hằng
Điện thoại:0982755415
02713 778876
Phó Chánh văn phòng Bùi Thị Hằng
2 Phạm Viết Thuật
Điện thoại:0913635619
02713 778466
Phó Chánh văn phòng Phạm Viết Thuật
NỘI VỤ- LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Công
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Công
2 Trần Ngọc Chương
Điện thoại:0983195065
06513 780448
Phó trưởng phòng Trần Ngọc Chương
3 Mai Danh Thuận
Điện thoại:0918687540
06513 779954
Phó trưởng phòng Mai Danh Thuận
4 Đặng Thị Lành
Điện thoại:0913636825
Phó trưởng phòng Đặng Thị Lành
5 Lê Anh Tuấn
Điện thoại:0979173979
Phó trưởng phòng Lê Anh Tuấn
TƯ PHÁP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lương Chinh
Điện thoại:0913636072
02713 778768
Trưởng phòng Nguyễn Lương Chinh
2 Lê Văn Minh
Điện thoại:0983177171
Phó trưởng phòng Lê Văn Minh
THANH TRA NHÀ NƯỚC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Việt Hoàng
Chánh thanh tra Nguyễn Việt Hoàng
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0386454049
02713 778346
Phó chánh thanh tra Nguyễn Thị Thanh Huyền
TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Sanh
Điện thoại:0947405479
02713 778257
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Sanh
2 Nguyễn Thị Sen
Điện thoại:0982778328
02713 778290
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Sen
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Xông Pha
Điện thoại:0919193099
02713 778179
Trưởng phòng Đặng Xông Pha
2 Đặng Hồng Phát
Điện thoại:0913653165
02713 705399
Phó trưởng phòng Đặng Hồng Phát
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Cảnh
Điện thoại:0913697757
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Cảnh
2 Vũ Minh Sơn
Điện thoại:0918090188
02713 779640
PGĐ VP ĐKQSDĐ Vũ Minh Sơn
3 Vũ Thị Lựu
Phó trưởng phòng Vũ Thị Lựu
PHÒNG KINH TẾ UBND thị xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Văn Vịnh
Điện thoại:0918485655
Trưởng phòng Dương Văn Vịnh
2 Phạm Xuân Dương
Điện thoại:0978125582
Phó trưởng phòng Phạm Xuân Dương
PHÒNG GĐ & ĐT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Thủy Vân
Điện thoại:0918169558
02713778585
Trưởng phòng Dương Thủy Vân
2 Nguyễn Bạch Hải
Điện thoại:0982775067
02713779095
Phó trưởng phòng Nguyễn Bạch Hải
3 Nguyễn Anh Tuấn
Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây