Các Phòng ban chức năng

Văn phòng HĐND & UBND Văn phòng HĐND & UBND Văn phòng HĐND & UBND
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0651 3974 750
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng TC- KH Phòng TC- KH Phòng TC- KH
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0651 3974 714
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng HT – KT Phòng HT – KT Phòng HT – KT
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 772
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng Nội Vụ Phòng Nội Vụ Phòng Nội Vụ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 449
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng LĐTB - XH Phòng LĐTB - XH Phòng LĐTB - XH
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 758
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng Tư Pháp Phòng Tư Pháp Phòng Tư Pháp
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 790
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng TN - MT Phòng TN - MT Phòng TN - MT
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 725
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng Y Tế Phòng Y Tế Phòng Y Tế
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3975 215
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Thanh Tra Huyện Thanh Tra Huyện Thanh Tra Huyện
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 129
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Bộ phận một cửa Bộ phận một cửa Bộ phận một cửa
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3975 010
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng VHTT Phòng VHTT Phòng VHTT
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 730
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Phòng NN&PTNT Phòng NN&PTNT Phòng NN&PTNT
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271 3974 394
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây