Tỉnh ủy
Email:bbt_webvptu@yahoo.com.vn
Điện thoại:0271.3870.960
Số fax:0271.3879.264
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA X ( NHIỆM KỲ 2015 - 2020 )
1 Nguyễn Văn Lợi
Điện thoại:
0651.3879.450
Bí thư Nguyễn Văn Lợi
2 Huỳnh Thị Hằng
Phó Bí thư Thường trực Huỳnh Thị Hằng
3 Trần Tuệ Hiền
Phó Bí Thư Trần Tuệ Hiền
ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA X (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)
4 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Lợi
5 Trần Tuệ Hiền
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
6 Trần Ngọc Trai
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
7 Huỳnh Thị Hằng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng
8 Nguyễn Văn Dũng
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng
9 Trần Tuyết Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
10 Lê Thị Xuân Trang
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
11 Phạm Phước Hải
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Phước Hải
12 Lê Văn Uy
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Uy
13 Nguyễn Quốc Bình
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
14 Trần Thị Ánh Tuyết
Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết
15 Nguyễn Tấn Hải
Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
16 Lê Trường Sơn
Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Lê Trường Sơn
17 Bùi Xuân Thắng
Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng
Đoàn Đại biểu Quốc hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Văn Lợi
2 Điểu Huỳnh Sang
Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Bình Phước, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Điểu Huỳnh Sang
3 Huỳnh Thành Chung
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Huỳnh Thành Chung
4 Tôn Ngọc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tôn Ngọc Hạnh
5 Nguyễn Tuấn Anh
Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tỉnh. Nguyễn Tuấn Anh
6 Phan Viết Lượng
Ủy viên thường trực Ủy Ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phan Viết Lượng
Hội đồng nhân dân tỉnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:
0651.3879.450
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh
Huỳnh Thị Hằng
2 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:
0651.3879447
 Thường vụ Tỉnh Ủy
Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh
Trần Ngọc Trai
3 Phạm Công
Điện thoại:
0651.3879447
Tỉnh ủy viên
Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh
Phạm Công
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
4 Trương Thị Ngọc Anh
 Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh Trương Thị Ngọc Anh
5 Quách Thị Ánh
Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thị Ánh
6 Nguyễn Thanh Bình
TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Nguyễn Thanh Bình
7 Phạm Công
TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Công
8 Trần Văn Chung
TUV, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung
9 Nguyễn Quốc Cường
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Quốc Cường
10 Nguyễn Tiến Dũng
Tỉnh ủy viên Nguyễn Tiến Dũng
11 Nguyễn Văn Dũng
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng
12 Hà Anh Dũng
TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng
13 Trần Quốc Duy
Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Trần Quốc Duy
14 Điểu Điều
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều
15 Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
Linh mục Chánh xứ Lộc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
16 Nguyễn Tấn Hải
UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
17 Phạm Phước Hải
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Phạm Phước Hải
18 Huỳnh Thị Hằng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
19 Trần Tuệ Hiền
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ Tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
20 Trần Thị Xuân Hiền
Quản lý Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH Trần Thị Xuân Hiền
21 Nguyễn Thị Xuân Hòa
TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Xuân Hòa
22 Trịnh Thị Hòa
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trịnh Thị Hòa
23 Nguyễn Minh Hợi
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi
24 Trịnh Văn Huy
Phó Trưởng Ban Pháp chế Trịnh Văn Huy
25 Lã Thị Thu Hương
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
26 Đỗ Thị Thanh Hương
Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Phước Đỗ Thị Thanh Hương
27 Nguyễn Thị Lan Hương
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Thị Lan Hương
28 Nguyễn Văn Khánh
TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh
29 Võ Đăng Khoa
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước Võ Đăng Khoa
30 Đào Thị Lanh
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
31 Lê Hoàng Lâm
TUV, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản Lê Hoàng Lâm
32 Trần Văn Lân
TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Trần Văn Lân
33 Lê Thị Thanh Loan
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan
34 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi
35 Đỗ Văn Mạnh
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đỗ Văn Mạnh
36 Trần Tuyết Minh
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
37 Huỳnh Anh Minh
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
38 Vũ Thanh Ngữ
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Vũ Thanh Ngữ
39 Lê Quang Oanh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Lê Quang Oanh
40 Trần Thắng Phúc
UVBTV Tỉnh ủy Trần Thắng Phúc
41 Trần Thanh Phụng
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Trần Thanh Phụng
42 Ma Ly Phước
TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước
43 Nguyễn Văn Phương
Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Văn Phương
44 Võ Sá
TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá
45 Điểu Huỳnh Sang
TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điểu Huỳnh Sang
46 Nguyễn Văn Sơn
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
47 Dương Văn Tải
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Dương Văn Tải
48 Trần Mỹ Tâm
Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Trần Mỹ Tâm
49 Nguyễn Tiến Tân
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Nguyễn Tiến Tân
50 Lê Anh Tuấn
Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Tuấn
51 Đặng Kim Tuyến
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Đặng Kim Tuyến
52 Trần Thị Ánh Tuyết
UVBTV Tỉnh ủy, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết
53 Nguyễn Hoàng Thái
TUV, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long Nguyễn Hoàng Thái
54 Nguyễn Thị Thảo
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương Nguyễn Thị Thảo
55 Trần Thị Phương Thảo
Kỹ sư, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú Trần Thị Phương Thảo
56 Điểu Thiệt
Nông dân SXKD giỏi Điểu Thiệt
57 Võ Quang Thuận
Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước Võ Quang Thuận
58 Bùi Thị Minh Thúy
UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Bùi Thị Minh Thúy
59 Nguyễn Thanh Thuyên
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên
60 Nguyễn Hồng Trà
TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hồng Trà
61 Trần Ngọc Trai
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
62 Lê Thị Xuân Trang
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang
63 Đào Thị Triển
Trưởng phòng Công tác HĐND Văn phòng HĐND tỉnh Đào Thị Triển
64 Trần Văn Vinh
Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Trần Văn Vinh
65 Huỳnh Thị Thùy Trang
TUV, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé Huỳnh Thị Thùy Trang
UBND tỉnh Bình Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh
1 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:0651.3879472
Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Tuệ Hiền
2 Huỳnh Anh Minh
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
3 Trần Văn Mi
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi
4 Trần Tuyết Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
Thành viên UBND tỉnh
5 Trần Tuệ Hiền
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
6 Huỳnh Thị Hằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
7 Huỳnh Anh Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
8 Phạm Thị Ánh Hoa
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa
9 Võ Sá
Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
10 Nguyễn Quốc Bình
 Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Nguyễn Quốc Bình
11 Trần Văn Chung
Q.Giám đốc Sở VH TTDL Trần Văn Chung
12 Bùi Xuân Thắng
Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng
13 Tôn Ngọc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tôn Ngọc Hạnh
14 Quách Ái Đức
Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức
15 Lý Thanh Tâm
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
UBMTTQVN tỉnh
Điện thoại:0651.3879967
Số fax:0651.3879967
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Xuân Trang
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
2 Đỗ Đại Đồng
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng
3 Lã Thị Thu Hương
PCT.UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
4 Võ Thành Công
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Thành Công
5 Ban Dân chủ pháp luật
Điện thoại:
0651.3870107
Ban Dân chủ pháp luật Ban Dân chủ pháp luật
6 Ban Phong trào
Điện thoại:
0651.3887947
Ban Phong trào Ban Phong trào
7 Ban Dân tộc - Tôn giáo
Điện thoại:
0651.3887.030
Ban Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân tộc - Tôn giáo
8 Ban Tuyên giáo
0651.3887948 Ban Tuyên giáo
9 Văn phòng
Điện thoại:
06513.879967
Văn phòng Văn phòng
Sở, Ban ngành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Văn phòng UBND tỉnh
1 Phạm Thị Ánh Hoa
Điện thoại:
0651.3879475
Chánh Văn phòng Phạm Thị Ánh Hoa
2 Phan Xuân Linh
Phó Chánh Văn phòng Phan Xuân Linh
3 Nguyễn Tín Nghĩa
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tín Nghĩa
4 Nguyễn Gia Hòa
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Gia Hòa
Sở Nội vụ
5 Trần Ánh Tuyết
Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Trần Ánh Tuyết
6 Phạm Thành Chung
Phó Giám đốc Phạm Thành Chung
7 Huỳnh Thị Bé Năm
Phó Giám đốc Huỳnh Thị Bé Năm
Sở Tư pháp
8 Lê Tiến Hiếu

Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở
Chủ tịch Công đoàn
Ths Kinh tế
Lê Tiến Hiếu
9 Nguyễn Trọng Trí

Email: nguyentrongtri.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
ThS Luật
Nguyễn Trọng Trí
10 Trần Thanh Long
Điện thoại:0918507567
02713 860205
Email: tranthanhlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ 1
Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính
Trần Thanh Long
11 Lê Văn Thái
Điện thoại:
02713 899119
Email: levanthai.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp
Cử nhân Luật
Lê Văn Thái
12 Ngô Quốc Huy
Điện thoại:
02713 888 509
Email: ngoquochuy.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Pháp chế
Thạc sỹ Luật
Ngô Quốc Huy
13 Bùi Thị Thanh Thủy
Điện thoại:
02713 881 964
Email: buithithanhthuy.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng HCTP
Cử nhân Luật
Bùi Thị Thanh Thủy
14 Ngô Điền Long

Email: ngodienlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc TT.DVBĐGTS
Cử nhân Luật
Ngô Điền Long
15 Phạm Đình Tiệm

Email: phamdinhtiem.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc TT.TGPLNN
Cử nhân Luật
Phạm Đình Tiệm
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Email:skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
16 Võ Sá
Điện thoại:
0271.3879252
Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Võ Sá
17 Huỳnh Văn Minh
Điện thoại:0933998799
Email: huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Huỳnh Văn Minh
18 Vương Đức Lâm
Điện thoại:
0271.3888895
Phó Giám đốc Vương Đức Lâm
Sở Tài chính
19 Trần Văn Mi
Điện thoại:
02713.879970
Email: tranvanmi.stc@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trần Văn Mi
20 Lâm Văn Đạt
Điện thoại:0919670199
Email: lamvandat.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt
21 Nguyễn Thụy Phương Thảo
Điện thoại:
02713879971
Email: nguyenthuyphuongthao.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thụy Phương Thảo
Sở Công thương
Email:soct@binhphuoc.gov.vn
22 Nguyễn Anh Hoàng
Điện thoại:
0271.3879964
Email: gdsct@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Anh Hoàng
23 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:
0271.3886776
Email: nguyenvanhieu.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư CNTT
Nguyễn Văn Hiếu
24 Phạm Thị Ngọc
Điện thoại:
0271.3879985
Email: phamthingoc.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường
Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Hành chính
Phạm Thị Ngọc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 Trần Văn Lộc

Email: tranvanlocsnn@yahoo.com.vn
Giám đốc
Chánh Văn Phòng điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới
KS. Lâm nghiệp
Trần Văn Lộc
26 Lê Anh Nam

Email: leanhnam72@gmail.com
Phó Giám đốc
Thạc sỹ Thủy lợi
Lê Anh Nam
27 Lê Thị Ánh Tuyết

Email: anhtuyettccb2009@gmail.com
Phó Giám đốc Lê Thị Ánh Tuyết
Sở Giao thông Vận tải
28 Nguyễn Quốc Hiệp
Điện thoại:0913 950 999
02713 500 068
Email: nguyenquochiep.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Nguyễn Quốc Hiệp
29 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:0913819199
02713 887 355
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Anh Tuấn
30 Nguyễn Văn Ngọc
Điện thoại:0918 923939
02713 887 355
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Ngọc
Sở Xây dựng
31 Võ Tất Dũng
Điện thoại:
02713.870.950
Email: votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Võ Tất Dũng
32 Nguyễn Văn Lâm
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm
Sở Thông tin và Truyền thông
33 Nguyễn Minh Quang
Điện thoại:0913880090
Email: nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phụ trách sở Nguyễn Minh Quang
34 Trương Đình Vũ
Điện thoại:
0271.3 860 555
Email: truongdinhvu.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trương Đình Vũ
35 Vũ Sao Sáng
Điện thoại:
0271. 3860 888
Email: vusaosang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Vũ Sao Sáng
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Email:sovhttdlbinhphuoc@gmail.com
36 Trần Văn Chung
Giám đốc Trần Văn Chung
37 Đỗ Minh Trung
Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung
38 Trần Thế Anh
Phó Giám đốc Trần Thế Anh
Sở Khoa học Công nghệ
39 Đặng Hà Giang
Điện thoại:0913 88 00 89
Giám đốc Đặng Hà Giang
Sở Giáo dục và Đào tạo
40 Lý Thanh Tâm
Điện thoại:0917.635.888
02713602888
Email: tamcqt@gmail.com
Giám đốc Lý Thanh Tâm
41 Hồ Trọng Đường
Điện thoại:0913.688.552
02713860387
Phó Giám đốc Hồ Trọng Đường
42 Hồ Hải Thạch
Điện thoại:0918.274.773
02713686779
Email: hhthach@binhphuoc.edu.vn
Phó Giám đốc Hồ Hải Thạch
43 Lê Hải Đăng
Điện thoại:0913.639.902
02713870975
Email: lhdang@binhphuoc.edu.vn
Phó Giám đốc Lê Hải Đăng
Sở Y tế
Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
44 Quách Ái Đức
Điện thoại:
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Tiến sĩ
Quách Ái Đức
45 Từ Phương Nam
Điện thoại:
0913819181
Email: tuphuongnam.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Bác sĩ
Từ Phương Nam
46 Lê Anh Tuấn
Điện thoại:
0913124812
Email: leanhtuan.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sĩ
Lê Anh Tuấn
47 Văn Thanh Bình
Phó Giám đốc Văn Thanh Bình
Sở Ngoại vụ
Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
48 Phạm Thị Anh Thư
Điện thoại:0911545888
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Phạm Thị Anh Thư
49 Bùi Quốc Khánh
Điện thoại:0909322000
Email: buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Quốc Khánh
Cục Thống kê
Email:binhphuoc@gso.gov.vn
50 Bao Văn Tâm
Điện thoại:0919050879
02713.870.455
Email: bvtambph@gso.gov.vn
Cục trưởng
Cử nhân kinh tế
Bao Văn Tâm
51 Trương Quang Phúc
Điện thoại:0983206353
02713.879.105
Email: tqphucbph@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng
Cử nhân kinh tế
Trương Quang Phúc
52 Kiều Hữu Quang
Điện thoại:0918973799
02713.838.898
Email: khquang@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng Kiều Hữu Quang
53 Đinh Thị Thu Hương
Điện thoại:0908.204.460
02713.879.241
Email: dtthuongbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Phó Bì thư Chi bộ
Đinh Thị Thu Hương
54 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0982.649.635
02713.879.240
Email: nttnhanbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp
Phó Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
55 Võ Tá Quốc Anh
Điện thoại:0914.739.979
02713.879.106
Email: vtqanhbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thống kê Công - Thương Võ Tá Quốc Anh
56 Nguyễn Thị Nam
Điện thoại:0919.031.496
02713.860.353
Email: ntnambph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thanh tra Thống kê Nguyễn Thị Nam
57 Võ Phi Trường
Điện thoại:0989.860.369
02713.879.241
Email: vptruongbph@gso.gov.vn
Phó trưởng phòng phụ trách phòng Dân số - Văn xã Võ Phi Trường
58 Ông: Phạm Văn Phẩm
Điện thoại:0977.638.445
02713.860.522
Email: pvphambph@gso.gov.vn
Phó trưởng phòng Nông nghiệp Ông: Phạm Văn Phẩm
Ban Dân tộc
59 Maly Phước
Trưởng ban Maly Phước
60 Nguyễn Lương Nhân
Phó Trưởng ban Nguyễn Lương Nhân
61 Trần Văn Nhan
Điện thoại:0918090203
Phó chủ tịch phụ trách Trần Văn Nhan
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
62 Lê Văn Mãi
Phó Giám đốc Lê Văn Mãi
63 Phạm Thị Mai Hương
Phó Giám đốc Phạm Thị Mai Hương
64 Huỳnh Thị Thùy Trang
Phó Giám đốc Phụ trách Huỳnh Thị Thùy Trang
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Icon panel Thống kê truy cập
  • Đang truy cập104
  • Hôm nay40,237
  • Tháng hiện tại326,936
  • Tổng lượt truy cập47,306,274
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây