TỈNH ỦY
Email:bbt_webvptu@yahoo.com.vn
Điện thoại:0271.3870.960
Số fax:0271.3879.264
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA X ( NHIỆM KỲ 2015 - 2020 )
1 Nguyễn Văn Lợi
Điện thoại:
0651.3879.450
Email: bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi
2 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:
02713.870.960
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng
3 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:
02713.870.960
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền
ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA X (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)
4 Nguyễn Văn Lợi
Điện thoại:
0651.3879.450
Email: bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Lợi
5 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:
02713.870.960
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
6 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:
02713.879.470
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
7 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:
02713.870.987
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
8 Trần Tuyết Minh
Điện thoại:
02713.879.481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
9 Lê Thị Xuân Trang
Điện thoại:
02713.860255
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
10 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:
02713.881199
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng
11 Phạm Phước Hải
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Phước Hải
12 Lê Văn Uy
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Uy
13 Nguyễn Quốc Bình
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Quốc Bình
14 Trần Thị Ánh Tuyết
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết
15 Nguyễn Tấn Hải
Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
16 Lê Trường Sơn
Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Lê Trường Sơn
17 Bùi Xuân Thắng
Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng
18 Tôn Ngọc Hạnh
Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh
19 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:
02713.870.987
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Văn Lợi
2 Điểu Huỳnh Sang
Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Bình Phước, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Điểu Huỳnh Sang
3 Huỳnh Thành Chung
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Huỳnh Thành Chung
4 Tôn Ngọc Hạnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tôn Ngọc Hạnh
5 Nguyễn Tuấn Anh
Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tỉnh. Nguyễn Tuấn Anh
6 Phan Viết Lượng
Ủy viên thường trực Ủy Ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phan Viết Lượng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:
0651.3879.450
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
2 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:
0651.3879447
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
3 Phạm Công
Điện thoại:
0651.3879447
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
4 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi
5 Huỳnh Thị Hằng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
6 Trần Tuệ Hiền
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền
7 Phạm Công
TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Công
8 Trần Ngọc Trai
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai
9 Trần Tuyết Minh
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
10 Huỳnh Anh Minh
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh
11 Nguyễn Văn Dũng
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng
12 Hà Anh Dũng
TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng
13 Trần Quốc Duy
Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Trần Quốc Duy
14 Điểu Điều
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều
15 Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
Linh mục Chánh xứ Lộc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm)
16 Nguyễn Tấn Hải
UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
17 Phạm Phước Hải
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Phạm Phước Hải
18 Trần Văn Vinh
Bí thư Huyện ủy, huyện Đồng Phú Trần Văn Vinh
19 Nguyễn Quốc Cường
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Quốc Cường
20 Trần Thị Xuân Hiền
Quản lý Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH Trần Thị Xuân Hiền
21 Nguyễn Thị Xuân Hòa
TUV, Bí thư huyện ủy Hớn Quản Nguyễn Thị Xuân Hòa
22 Trịnh Thị Hòa
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trịnh Thị Hòa
23 Nguyễn Minh Hợi
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi
24 Trịnh Văn Huy
Phó Trưởng Ban Pháp chế Trịnh Văn Huy
25 Lã Thị Thu Hương
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
26 Đỗ Thị Thanh Hương
Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Phước Đỗ Thị Thanh Hương
27 Nguyễn Thị Lan Hương
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Thị Lan Hương
28 Nguyễn Văn Khánh
TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh
29 Võ Đăng Khoa
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước Võ Đăng Khoa
30 Đào Thị Lanh
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
31 Lê Hoàng Lâm
TUV, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Lâm
32 Trần Văn Lân
TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Trần Văn Lân
33 Lê Thị Thanh Loan
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan
34 Nguyễn Thanh Bình
TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Nguyễn Thanh Bình
35 Đỗ Văn Mạnh
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đỗ Văn Mạnh
36 Quách Thị Ánh
Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thị Ánh
37 Nguyễn Tiến Dũng
Tỉnh ủy viên Nguyễn Tiến Dũng
38 Vũ Thanh Ngữ
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Vũ Thanh Ngữ
39 Lê Quang Oanh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Lê Quang Oanh
40 Trần Thắng Phúc
UVBTV Tỉnh ủy Trần Thắng Phúc
41 Trần Thanh Phụng
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Trần Thanh Phụng
42 Ma Ly Phước
TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước
43 Nguyễn Văn Phương
Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Văn Phương
44 Võ Sá
TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá
45 Điểu Huỳnh Sang
TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Điểu Huỳnh Sang
46 Nguyễn Văn Sơn
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
47 Dương Văn Tải
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Dương Văn Tải
48 Trần Mỹ Tâm
Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Trần Mỹ Tâm
49 Nguyễn Tiến Tân
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Nguyễn Tiến Tân
50 Lê Anh Tuấn
Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Tuấn
51 Đặng Kim Tuyến
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Đặng Kim Tuyến
52 Trần Thị Ánh Tuyết
UVBTV Tỉnh ủy, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết
53 Nguyễn Hoàng Thái
TUV, Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long Nguyễn Hoàng Thái
54 Nguyễn Thị Thảo
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương Nguyễn Thị Thảo
55 Trần Thị Phương Thảo
Kỹ sư, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú Trần Thị Phương Thảo
56 Điểu Thiệt
Nông dân SXKD giỏi Điểu Thiệt
57 Võ Quang Thuận
Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước Võ Quang Thuận
58 Bùi Thị Minh Thúy
UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Bùi Thị Minh Thúy
59 Nguyễn Thanh Thuyên
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên
60 Nguyễn Hồng Trà
TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hồng Trà
61 Trần Văn Chung
TUV, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung
62 Lê Thị Xuân Trang
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang
63 Đào Thị Triển
Trưởng phòng Công tác HĐND Văn phòng HĐND tỉnh Đào Thị Triển
64 Trương Thị Ngọc Anh
 Phó Trưởng phòng Pháp chế Sở LĐ-TBXH tỉnh Trương Thị Ngọc Anh
65 Huỳnh Thị Thùy Trang
TUV, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Điện thoại:02713.879.470
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:0651.3879472
0273.879481
Email: chutichtrantuehien@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Tuệ Hiền
2 Trần Tuyết Minh
Điện thoại:
0273.879481
Email: p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn
UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
3 Huỳnh Anh Minh
Điện thoại:
0273.879481
Email: p.chutichhuynhanhminh@binhphuoc.gov.vn
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh   Huỳnh Anh Minh
4 Trần Văn Mi
Điện thoại:
0273.879481
Email: p.chutichtranvanmi@binhphuoc.gov.vn
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
5 Nguyễn Quốc Bình
Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Nguyễn Quốc Bình
6 Bùi Xuân Thắng
Giám đốc Công An tỉnh Bùi Xuân Thắng
7 Võ Sá
Giám Đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Võ Sá
8 Lê Tấn Nam
Giám đốc Sở Tài chính Lê Tấn Nam
9 Trần Văn Chung
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung
10 Tôn Ngọc Hạnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tôn Ngọc Hạnh
11 Quách Ái Đức
Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức
12 Lý Thanh Tâm
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
13 Phạm Thị Ánh Hoa
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa
14 Trần Thị Ánh Tuyết
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết
15 Lê Tiến Hiếu
Giám đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu
16 Phạm Thi Anh Thư

Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Thi Anh Thư
17 Nguyễn Quốc Hiệp
Điện thoại:
02713 500 068
Email: nguyenquochiep.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Quốc Hiệp
18 Trần Văn Lộc
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Lộc
19 Nguyễn Anh Hoàng
Điện thoại:
0271.3879964
Email: gdsct@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Công thương
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Anh Hoàng
20 Đặng Hà Giang
Điện thoại:
02713.890.079
Email: danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đặng Hà Giang
21 Lê Hoàng Lâm
Điện thoại:
0271.3879.109
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Lâm
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại:0271.3879967
Số fax:0271.3879967
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Xuân Trang
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang
2 Đỗ Đại Đồng
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng
3 Lã Thị Thu Hương
PCT.UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương
4 Võ Thành Công
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Thành Công
5 Ban Dân chủ pháp luật
Điện thoại:
0651.3870107
Ban Dân chủ pháp luật Ban Dân chủ pháp luật
6 Ban Phong trào
Điện thoại:
0651.3887947
Ban Phong trào Ban Phong trào
7 Ban Dân tộc - Tôn giáo
Điện thoại:
0651.3887.030
Ban Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân tộc - Tôn giáo
8 Ban Tuyên giáo
0651.3887948 Ban Tuyên giáo
9 Văn phòng
Điện thoại:
06513.879967
Văn phòng Văn phòng
SỞ, BAN, NGÀNH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
VĂN PHÒNG UBND TỈNH
1 Phạm Thị Ánh Hoa
Điện thoại:
0651.3879475
Email: phamthianhhoa.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Phạm Thị Ánh Hoa
2 Phan Xuân Linh
Điện thoại:
0273.879481
Email: phanxuanlinh.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Phan Xuân Linh
3 Nguyễn Tín Nghĩa
Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyentinnghia.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tín Nghĩa
4 Nguyễn Gia Hòa
Điện thoại:
0273.879481
Email: nguyengiahoa.vpubnd@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Gia Hòa
SỞ NỘI VỤ
5 Trần Thị Ánh Tuyết
Điện thoại:
0979730547
Email: tranthianhtuyet.snv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Nội vụ
Cử nhân tổng hợp
Trần Thị Ánh Tuyết
6 Phạm Thành Chung
Điện thoại:
0918615798
Email: phamthanhchung.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Trưởng Ban Tôn giáo
Cử nhân kinh tế
Phạm Thành Chung
7 Huỳnh Thị Bé Năm
Điện thoại:
0979757752
Email: huynhthibenam.snv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Huỳnh Thị Bé Năm
SỞ TƯ PHÁP
8 Lê Tiến Hiếu

Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở
Chủ tịch Công đoàn
Ths Kinh tế
Lê Tiến Hiếu
9 Nguyễn Trọng Trí

Email: nguyentrongtri.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
ThS Luật
Nguyễn Trọng Trí
10 Trần Thanh Long
Điện thoại:0918507567
02713 860205
Email: tranthanhlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ 1
Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính
Trần Thanh Long
11 Lê Văn Thái
Điện thoại:
02713 899119
Email: levanthai.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp
Cử nhân Luật
Lê Văn Thái
12 Ngô Quốc Huy
Điện thoại:
02713 888 509
Email: ngoquochuy.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Pháp chế
Thạc sỹ Luật
Ngô Quốc Huy
13 Bùi Thị Thanh Thủy
Điện thoại:
02713 881 964
Email: buithithanhthuy.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng HCTP
Cử nhân Luật
Bùi Thị Thanh Thủy
14 Ngô Điền Long

Email: ngodienlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc TT.DVBĐGTS
Cử nhân Luật
Ngô Điền Long
15 Phạm Đình Tiệm

Email: phamdinhtiem.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc TT.TGPLNN
Cử nhân Luật
Phạm Đình Tiệm
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Email:skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
16 Võ Sá
Điện thoại:
0271.3879252
Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Võ Sá
17 Huỳnh Văn Minh
Điện thoại:0933998799
Email: huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Huỳnh Văn Minh
18 Vương Đức Lâm
Điện thoại:
0271.3888895
Phó Giám đốc Vương Đức Lâm
SỞ TÀI CHÍNH
19 Lê Tấn Nam
Điện thoại:
02713.879970
Email: Letannam.stc@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Lê Tấn Nam
20 Lâm Văn Đạt
Điện thoại:0919670199
Email: lamvandat.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt
21 Nguyễn Thụy Phương Thảo
Điện thoại:
02713879971
Email: nguyenthuyphuongthao.stc@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thụy Phương Thảo
SỞ CÔNG THƯƠNG
Email:soct@binhphuoc.gov.vn
22 Nguyễn Anh Hoàng
Điện thoại:
0271.3879964
Email: gdsct@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Anh Hoàng
23 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:
0271.3886776
Email: nguyenvanhieu.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư CNTT
Nguyễn Văn Hiếu
24 Nguyễn Quốc Dũng
Điện thoại:0918405868
0918405868
Email: nguyenquocdung.sct@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sỹ Tài chính
Nguyễn Quốc Dũng
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
25 Trần Văn Lộc

Email: tranvanlocsnn@yahoo.com.vn
Giám đốc
Chánh Văn Phòng điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới
KS. Lâm nghiệp
Trần Văn Lộc
26 Hoàng Mạnh Thường
Phó Giám đốc Hoàng Mạnh Thường
27 Lê Thị Ánh Tuyết

Email: anhtuyettccb2009@gmail.com
Phó Giám đốc Lê Thị Ánh Tuyết
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
28 Nguyễn Quốc Hiệp
Điện thoại:0913 950 999
02713 500 068
Email: nguyenquochiep.sgtvt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở Nguyễn Quốc Hiệp
29 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:0913819199
02713 887 355
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Anh Tuấn
30 Nguyễn Văn Ngọc
Điện thoại:0918 923939
02713 887 355
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Ngọc
SỞ XÂY DỰNG
31 Võ Tất Dũng
Điện thoại:0966001179
02713.870.950
Email: votatdung.sxd@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng CĐ, Cử nhân Hành chính
Võ Tất Dũng
32 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:0913757383
02713506158
Phó Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng, CN hành chính
Nguyễn Văn Lâm
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
33 Nguyễn Minh Quang
Điện thoại:0913880090
02713.888.207
Email: nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phụ trách sở Nguyễn Minh Quang
34 Trương Đình Vũ
Điện thoại:
0271.3 860 555
Email: truongdinhvu.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trương Đình Vũ
35 Vũ Sao Sáng
Điện thoại:
0271. 3860 888
Email: vusaosang.stttt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Vũ Sao Sáng
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
36 Trần Văn Chung
Điện thoại:0913.880.148
02713.870.033
Email: tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Trần Văn Chung
37 Đỗ Minh Trung
Điện thoại:0913.880016
06513.838.307
Email: dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật
Đỗ Minh Trung
38 Trần Thế Anh
Điện thoại:0911.365.599
0271.3838.306
Email: trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sĩ Giáo dục học   
Trần Thế Anh
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
39 Đặng Hà Giang
Điện thoại:0913 88 00 89
02713.890079
Email: danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Tiến sỹ
Đặng Hà Giang
40 Trần Quốc Hoàn
Phó giám đốc
Tiến sỹ
Trần Quốc Hoàn
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
41 Lý Thanh Tâm
Điện thoại:0917.635.888
02713602888
Email: tamcqt@gmail.com
Giám đốc Lý Thanh Tâm
42 Hồ Hải Thạch
Điện thoại:0918.274.773
02713686779
Email: hhthach@binhphuoc.edu.vn
Phó Giám đốc Hồ Hải Thạch
43 Lê Hải Đăng
Điện thoại:0913.639.902
02713870975
Email: lhdang@binhphuoc.edu.vn
Phó Giám đốc Lê Hải Đăng
SỞ Y TẾ
Email:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
44 Quách Ái Đức
Điện thoại:
0918225383
Email: quachaiduc.syt@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc
Tiến sĩ
Quách Ái Đức
45 Từ Phương Nam
Điện thoại:
0913819181
Email: tuphuongnam.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Bác sĩ
Từ Phương Nam
46 Lê Anh Tuấn
Điện thoại:
0913124812
Email: leanhtuan.syt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sĩ
Lê Anh Tuấn
47 Văn Thanh Bình
Phó Giám đốc Văn Thanh Bình
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
48 Lê Văn Mãi
Phó Giám đốc Lê Văn Mãi
49 Phạm Thị Mai Hương
Phó Giám đốc Phạm Thị Mai Hương
50 Huỳnh Thị Thùy Trang
Giám đốc Huỳnh Thị Thùy Trang
SỞ NGOẠI VỤ
Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
51 Phạm Thị Anh Thư
Điện thoại:0911545888
Email: phamthianhthu.sngv@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Phạm Thị Anh Thư
52 Bùi Quốc Khánh
Điện thoại:0909322000
Email: buiquockhanh.sngv@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Quốc Khánh
53 Trần Thị Thanh Phương
Điện thoại:0948220606
02713.886.227
Email: Tranthithanhphuong.sngv@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Trần Thị Thanh Phương
54 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại:0906132602
02713.886.226
Email: Nguyenthihang.sngv@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Quản lý Biên giới Nguyễn Thị Hằng
55 Hoàng Thị Ngọc Hòa
Điện thoại:0907024025
02713.886.229
Email: Hoangthingochoa.sngv@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế Hoàng Thị Ngọc Hòa
CỤC THỐNG KÊ
Email:binhphuoc@gso.gov.vn
56 Bao Văn Tâm
Điện thoại:0919050879
02713.870.455
Email: bvtambph@gso.gov.vn
Cục trưởng
Bí thư Chi bộ
Bao Văn Tâm
57 Trương Quang Phúc
Điện thoại:0983206353
02713.879.105
Email: tqphucbph@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng
Phí Bí thư Chi bộ
Trương Quang Phúc
58 Kiều Hữu Quang
Điện thoại:0918973799
02713.838.898
Email: khquang@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng
Chủ tịch Công đoàn
Kiều Hữu Quang
59 Đinh Thị Thu Hương
Điện thoại:0908.204.460
02713.860.353
Email: dtthuongbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thanh tra Thống kê Đinh Thị Thu Hương
60 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0982.649.635
02713.879.240
Email: nttnhanbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp
Phó Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
61 Võ Tá Quốc Anh
Điện thoại:0914.739.979
02713.879.106
Email: vtqanhbph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Thống kê Công - Thương Võ Tá Quốc Anh
62 Nguyễn Thị Nam
Điện thoại:0919.031.496
02713.887.447
Email: ntnambph@gso.gov.vn
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Nguyễn Thị Nam
63 Võ Phi Trường
Điện thoại:0989.860.369
02713.879.241
Email: vptruongbph@gso.gov.vn
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Dân số - Văn xã Võ Phi Trường
64 Ông: Phạm Văn Phẩm
Điện thoại:0977.638.445
02713.860.522
Email: pvphambph@gso.gov.vn
Phó trưởng phòng Nông nghiệp Ông: Phạm Văn Phẩm
BAN DÂN TỘC
65 Maly Phước
Trưởng ban Maly Phước
66 Nguyễn Lương Nhân
Phó Trưởng ban Nguyễn Lương Nhân
67 Trần Văn Nhan
Điện thoại:0918090203
Phó chủ tịch phụ trách Trần Văn Nhan
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
68 Nguyễn Minh Chiến
Điện thoại:0913123486
0913123486
Trưởng ban
Thạc sỹ, Chuyên viên chính
Nguyễn Minh Chiến
69 Nguyễn Huy Hoàng
Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Phó Trưởng ban
Cử nhân Luật, Chuyên viên chính
Nguyễn Huy Hoàng
70 Đào Văn Hoàng
Điện thoại:0913.723.972
0271.3886202
Phó Trưởng ban
Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên chính
Đào Văn Hoàng
BỘ MÁY TỔ CHỨC
Icon panel Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay6,085
  • Tháng hiện tại270,513
  • Tổng lượt truy cập53,413,693
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây