Quảng cáo là một hình thức tăng lượng truy cập đến website của bạn. Nếu bạn quan tâm đến tiện ích này, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn các khối quảng cáo dưới đây:
Khối quảng cáo Thông tin Mô tả Quyền đăng
Quang cao snv Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 760 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Quang cao trai Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 212 x 800px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Slider STTTT Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1080 x 295px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Bản đồ hành chính Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 230 x 450px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Liên kết Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 250 x 350px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Slider NN Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1024 x 650px, Kiểu thể hiện: sequential Slider NN Không
Quảng cáo phải Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 400px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Quảng cáo phải 2 Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 400px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Giữa trang trên Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 730 x 70px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Giữa trang dưới Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 715 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Quảng cáo phải 3 Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Giữa DN Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 760 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Phải DN Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Quảng cáo header Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 715 x 120px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Quảng cáo CTK Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 210 x 100px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Quảng cáo CTK 1 Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 229 x 100px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Quảng cáo CTK 2 Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 400px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Sở TTTT - Banner Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 230 x 230px, Kiểu thể hiện: sequential Không
TNMT-R Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 400px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Sở TNMT-L Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 400px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Slide TTTT Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1024 x 100px, Kiểu thể hiện: sequential Không
DVC STTT Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1050 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
STTT Tuyên truyền Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 230 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
stttt tra cuu hs Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 230 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
STTT Tuyên truyền tỉnh bạn Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 760 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Đường dây nóng STNMT Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 770 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Hotline So TTTT Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 230 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Hotline SNgvu Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 715 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Slider Stp Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 1080 x 295px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Right Stp Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 230 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Hải Quan Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 228 x 400px, Kiểu thể hiện: sequential Không
STTTT_Dưới slider headline Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 790 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
STTTT_1 Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 800 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Stttt_2 Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 800 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
STTT_3 Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 800 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
STTTT_Đường dây nóng Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 230 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Stttt-Lịch-mobile Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 350 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Nông thôn mới Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 715 x 50px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Giữa HQ Ngôn ngữ: Tất cả, Kích thước: 770 x 150px, Kiểu thể hiện: sequential Không
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây