Thủ tướng Chính phủ ký tặng bằng khen cho 3 tập thể, 59 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 09/12/2019 13:35 1.111 0
(CTTĐTBP) – Ngày 5/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1757/QĐ-TTg tặng bằng khen cho 3 tập thể và 59 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Danh sách các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen gồm:

1. Trường Mầm non Sơn Ca, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;

2. Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;

3. Trường Tiểu học Đa Kia A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

4. Ông Nguyễn Văn Hải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, tỉnh Bình Phước;

5. Ông Lữ Văn Tập, Tổ trưởng Tổ Sinh - Công nghệ, Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước;

6. Ông Nguyễn Xuân Sáng, Tổ phó Tổ Địa lý - Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước;

7. Bà Trần Thị Hoài Phương, Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông Phước Bình, tỉnh Bình Phước;

8. Bà Phan Thị Quỳnh Trâm, Tổ trưởng Tổ Địa lý, Trường Trung học phổ thông Phước Bình, tỉnh Bình Phước;

9. Bà Thân Thị Nghĩa, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông Lộc Thái, tỉnh Bình Phước;

10. Ông Hoàng An Dinh, Tổ trưởng Tổ Toán, Trường Trung học phổ thông Lộc Thái, tỉnh Bình Phước;

11. Bà Nguyễn Thị Tố Loan, Tổ phó Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

12. Ông Huỳnh Phi Thuần, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, Trường Trung học phổ thông Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

13. Ông Nguyễn Hữu Luân, Tổ phó Tổ Vật lý - Sinh học - Công nghệ, Trường Trung học phổ thông Phú Riềng,
tỉnh Bình Phước;

14. Ông Đặng Ngọc Long, Tổ phó Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

15. Bà Ngô Thị Luyến, Tổ trưởng Tổ Lịch sử, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, tỉnh Bình Phước.

16. Bà Phạm Thị Thanh Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Phước.

17. Bà Phan Thị Hồng Thơm, Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Phước;

18. Ông Trần Ngọc Tân, Tổ trưởng Tổ Tin học, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Phước;

19. Bà Trần Thị Sáng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

20. Bà Bùi Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

21. Bà Phạm Thị Ngọc Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

22. Bà Lê Thị Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

23. Bà Trần Thị Yến Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

24. Bà Đinh Thị Công Uẩn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

25. Bà Nguyễn Phương Thảo, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Xuân C, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

26. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

27. Bà Hà Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Tiến Hưng B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

28. Bà Lương Thị Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Xuân B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

29. Bà Trần Thị Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

30. Bà Bùi Thị Ngoan, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

31. Bà Dương Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú C, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

32. Bà Vũ Thị Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

33. Bà Đỗ Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

34. Bà Lê Thị Thanh Thơm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

35. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thắng A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

36. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

37. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

38. Bà Nguyễn Thị Tạo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Kia B, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

39. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Kia A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

40. Ông Nguyễn Đức Tài, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

41. Bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;

42. Bà Lê Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước;

43. Bà Lê Thị Bích Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

44. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

45. Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

46. Bà Trần Trương Khánh Linh, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

47. Bà Trần Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

48. Bà Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

49. Bà Châu Thị Hoài, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

50. Bà Đỗ Thị Hằng Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

51. Bà Trần Thị Hạnh Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

52. Ông Bùi Minh Khoa, Giáo viên Trường Tiểu học Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

53. Bà Nguyễn Thị Thanh Mơ, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

54. Ông Phạm Thành Đô, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Điểu Ong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

55. Bà Vũ Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thống  Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

56. Bà Trịnh Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Khai B, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

57. Bà Trịnh Thị Thùy Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Trà Thanh, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

58. Bà Nguyễn Thị Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Trà Thanh, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

59. Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Cao Vân, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

60. Bà Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Cao Vân, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

61. Bà Phạm Thị Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

62. Ông Vũ Minh Tuân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước./.

Tác giả bài viết: T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây