HĐND tỉnh thông qua 25 nghị quyết của kỳ họp

Thứ tư - 03/07/2019 16:29 2.246 0

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết
(CTTĐTBP) - Tại phiên họp chiều nay (3/7) của Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân  (HĐND) tỉnh khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 100% đối với 25 nghị quyết trình tại kỳ họp.
Các nghị quyết được biểu quyết thông qua gồm:

1.Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Trần Thắng Phúc, Nguyễn Đồng Thông, Huỳnh Thanh Dũng, Võ Văn Mãng

2.Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà: Bùi Xuân Thắng, Tôn Ngọc Hạnh, Quách Ái Đức

3.Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thắng Phúc kể từ ngày 03/7/2019

4.Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020

5.Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

6.Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

7.Nghị quyết thông qua phân bổ dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020

8.Nghị quyết về dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019 tỉnh Bình Phước

9.Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017

10.Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước

11.Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước

12.Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

13.Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

14.Nghị quyết quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15.Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước

16.Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh

17.Nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước

18.Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của HĐND tỉnh

19.Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

20.Nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

21.Nghị quyết đề nghị thông qua bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh

22.Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2019

23.Nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24.Nghị quyết quy định mức mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

25.Nghị quyết ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.

Tác giả bài viết: T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây