Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường công tác phòng chống rác thải nhựa

Tăng cường công tác phòng chống rác thải nhựa

 •   11/09/2019 08:38:48 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 06/3/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã chỉ rõ: Môi trường là vấn đề toàn cầu, bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững, đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững.
Công điện triển khai ứng phó bão số 4

Công điện triển khai ứng phó bão số 4

 •   29/08/2019 05:54:34 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão và mưa lũ do bão.
Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

 •   21/08/2019 08:32:15 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025

 •   21/08/2019 02:47:30 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025.
Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 •   20/08/2019 04:28:30 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2019

Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2019

 •   20/08/2019 04:19:46 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2019.
Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới

Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới

 •   16/08/2019 07:52:32 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

 •   15/08/2019 05:23:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Từ ngày 1/9/2019, Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 5/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực thi hành.
Tập trung chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ

Tập trung chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ

 •   12/08/2019 06:51:13 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Hiện nay, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nhiều hec-ta hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc… của nhân dân ở một số địa phương như: Bù Đăng, Bù Gia Mập bị lũ cuốn trôi. Trước tình hình trên, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

 •   06/08/2019 06:54:27 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 19/7/2019 về triển khai Đề án Tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện nghiêm việc sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc

Thực hiện nghiêm việc sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc

 •   06/08/2019 06:41:03 PM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thư điện tử (Email) công vụ trong trao đổi công việc, trao đổi văn bản điện tử để giao dịch với các đơn vị, tổ chức, công dân qua môi trường mạng.
Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

 •   02/08/2019 04:49:38 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 9/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019. Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT (gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

 •   26/07/2019 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 622
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (BHNN).
Mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 •   24/07/2019 05:41:28 PM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục tập trung các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tiếp tục tập trung các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

 •   23/07/2019 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 12 đến ngày 18/7/2019, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm 3 huyện có dịch tả lợn châu Phi; tổng số địa phương đã xuất hiện dịch là 10/11 huyện, thị, thành phố (trừ thị xã Bình Long) với 222 hộ của 35 phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; số heo phải tiêu hủy 4.493 con/246.092kg trọng lượng. Tình hình dịch bệnh tiếp tục có hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rộng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt do tình trạng heo được nuôi thả rông.
Thủ tướng: Quyết làm cho được Chính phủ điện tử

Thủ tướng: Quyết làm cho được Chính phủ điện tử

 •   23/07/2019 09:20:25 PM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

 •   22/07/2019 05:32:21 PM
 •   Đã xem: 445
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Từ ngày 15/8/2019, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX

Đồng chí Lê Thị Xuân Trang được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX

 •   19/07/2019 06:25:24 PM
 •   Đã xem: 540
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 19/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành phía Nam.
Phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

Phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

 •   17/07/2019 06:42:28 PM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa ký ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 5/7/2019 về phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2019.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây