Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX: Thông qua 20 nghị quyết

Thứ sáu - 08/12/2017 08:31 837 0
(CTTĐTBP) - Sáng nay (8/12), Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX tiến hành phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp nhằm thông qua các nghị quyết và nghe Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

>>> Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX
>>> Tỷ lệ án được giải quyết đạt 82%
>>> Ngày thứ hai Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX: Chất vấn một số ủy viên UBND tỉnh

Bieu quyet thong qua NQ

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp
 

Phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thống nhất 100% thông qua 20 nghị quyết trình tại kỳ họp.

Logo tin Cong TTDT tinh1. Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018


Mục đích tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm tập trung các công việc trọng tâm, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu, hoàn thiện các văn bản trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả. Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và các văn bản khác có liên quan. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh trong những năm tiếp theo.
 

Kỳ họp của HĐND tỉnh được tổ chức theo phiên họp toàn thể tại hội trường và các phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Năm 2018, HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường lệ (kỳ họp giữa năm và cuối năm 2018) và các kỳ họp bất thường (nếu có). Kỳ họp giữa năm 2018 dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 7 năm 2018; Kỳ họp cuối năm 2018 dự kiến tổ chức vào tuần thứ nhất của tháng 12/2018. 

Logo tin Cong TTDT tinh2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

*Chỉ tiêu kinh tế:
-Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 6,8-7% (theo giá 2010) so với năm 2017
-Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,2%; công nghiệp và xây dựng chiếm 37,8%; dịch vụ chiếm 36%
-GRDP bình quân đầu người: 58 triệu đồng
-Kim ngạch xuất khẩu: 2.240 triệu USD
-Kim ngạch nhập khẩu: 1.380 triệu USD                         
-Thu ngân sách (cả thu nội địa và hải quan): 6.000 tỷ đồng
-Tổng chi ngân sách: 9.038 tỷ đồng
-Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm là 900 doanh nghiệp
-Số hợp tác xã thành lập mới trong năm là 22 hợp tác xã

*Chỉ tiêu xã hội, môi trường:
-Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 26,2%
-Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm trong năm: 0,5%
-Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 13,5%
-Số giường bệnh trên vạn dân đạt 28 giường
-Số bác sỹ trên vạn dân: 7,8 bác sỹ
-Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 82,2%
-Giải quyết việc làm cho 30.000 lao động
-Tỷ lệ lao động được qua đào tạo: 52%
-Tỷ lệ dân số sử dụng điện 98,7%
-Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,3%
-Tỷ lệ che phủ rừng (chung): 70%
-Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm: 9 xã
-Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 87,5%

Logo tin Cong TTDT tinh3. Nghị quyết về điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 điều chỉnh là 11.544 tỷ 647 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư công phân bổ cho kế hoạch trung hạn 2016-2020 của tỉnh là 10.851 tỷ 788 triệu đồng.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh.

Logo tin Cong TTDT tinh4. Nghị quyết về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Tổng vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh là 2.834 tỷ 717 triệu đồng

Logo tin Cong TTDT tinh5. Nghị quyết về thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước

Thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước là 34 dự án, trong đó: Danh mục dự án đã quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh được tiếp tục thực hiện là 24 dự án; Danh mục dự án bổ sung là 10 dự án.

Logo tin Cong TTDT tinh6. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước

*Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 6.000 tỷ đồng

-Tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là về tín dụng, thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, chú trọng chất lượng và mức tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về tăng cường công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra, giám sát hoàn thuế GTGT, tăng cường giám sát, quản lý, chống thất thu đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; đôn đốc thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng và số tiền thuế truy thu, truy hoàn, tiền thuế nợ dự kiến thu hồi cho NSNN.

- Tập trung đôn đốc việc thu nộp thuế của các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn quản lý như: cao su, thuỷ điện, chế biến gỗ, viễn thông, điện lực...

- Tập trung triển khai ngay từ đầu năm các dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm đảm bảo nguồn chi cho các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí từ nguồn thu này.

- Đôn đốc các đơn vị hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách tỉnh, các khoản thu hồi dự toán theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán để đảm bảo nguồn cân đối chi lương và các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo chế độ quy định.

*Tổng chi ngân sách địa phương: 9.038 tỷ 148 triệu đồng

Logo tin Cong TTDT tinh7. Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 là 4.529 tỷ 557 triệu đồng, bằng 135% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 113% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 là 7.542 tỷ 334 triệu đồng, bằng 127% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 104% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.

Logo tin Cong TTDT tinh8. Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Riêng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

Đối với các nội dung khác liên quan đến chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Logo tin Cong TTDT tinh9. Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác, vùng lân cận và vùng hạ lưu nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Logo tin Cong TTDT tinh10. Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bao gồm nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách tỉnh, nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp huyện, nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã.

Logo tin Cong TTDT tinh11. Nghị quyết về bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh

Lý do: Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Logo tin Cong TTDT tinh12. Nghị quyết về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020

*Mục tiêu chung:

Đảm bảo đến năm 2020, tỉnh Bình Phước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

*Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

+ Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Đến năm 2020 có 70% số xã đạt tiêu chí Giao thông; 70% số xã đạt tiêu chí Thủy lợi; 60% số xã đạt tiêu chí Trường học; 70% số xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

+ Phát triển sản xuất: Đến năm 2020 có 100% số xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất.

+ Môi trường nông thôn: Phấn đấu đến năm 2020 có 70% số xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm.

*Về mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% từ ngân sách Nhà nước cho tất cả các xã để thực hiện: Công tác quy hoạch; tuyên truyền; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Hỗ trợ vật tư để thực hiện các công trình hạ tầng áp dụng theo cơ chế đầu tư đặc thù: Tỉnh hỗ trợ xi măng; tùy theo điều kiện các huyện thị quy định 3 việc hỗ trợ cát, đá, chi phí vận chuyển, máy thi công…; phần còn lại huy động nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức hợp pháp khác.

Phạm vi áp dụng: Ngoài các xã, một số công trình đặc thù được áp dụng cho cả phường, thị trấn.

Phạm vi, danh mục các công trình, hạng mục, phần việc, theo cơ chế đặc thù giao UBND tỉnh quy định cụ thể.

- Hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Logo tin Cong TTDT tinh13. Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020

*Mục tiêu: 

Đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên và rừng trồng ổn định 22,9% đảm bảo độ che phủ chung (độ che phủ của rừng và cây lâu năm) trên toàn tỉnh đạt 74,03%. Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Xây dựng ổn định các vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến lâm sản của tỉnh. Tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân vùng nông thôn, miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ và chống lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

*Nhiệm vụ:

Quản lý, bảo vệ và phát triển ổn định lâm phần của tỉnh với quy mô 157.330,8 ha vào năm 2020, trong đó 32.132,5 ha rừng đặc dụng, 35.237,4 ha rừng phòng hộ và 89.960,9 ha rừng sản xuất. Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng rừng, đất rừng, đặc biệt là rừng sản xuất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 02/3/2007 của HĐND tỉnh Bình Phước về việc Thông qua quy hoạch bảo 03 loại rừng giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Phước.

Logo tin Cong TTDT tinh14. Nghị quyết về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước

Logo tin Cong TTDT tinh15. Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Logo tin Cong TTDT tinh16. Nghị quyết về thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

*Thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tiến Thành hiện nay. Sau khi thành lập, phường Tiến Thành có 25,61 km2 diện tích tự nhiên, dân số 11.909 người. Phường Tiến Thành có 8 khu phố: khu phố 1A, khu phố 1B, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố Làng Ba, khu phố Suối Cam, khu phố Bưng Trang.

Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thuận Phú huyện Đồng Phú; phía Tây giáp xã Tân Thành; phía Đông giáp phường Tân Phú và Tân Bình; phía Nam giáp xã Tiến Hưng. Trụ sở làm việc giữ nguyên trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể xã Tiến Thành hiện có.

Sau khi thành lập phường Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường: Tân Phú, Tân Bình, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tiến Thành và 2 xã: Tân Thành, Tiến Hưng (không tăng đơn vị hành chính cấp xã, tăng 1 phường, giảm 1 xã).

*Thành lập thành phố Đồng Xoài trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và số xã, phường của thị xã Đồng Xoài hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Đồng Xoài có diện tích tự nhiên 167,32 km2, dân số 150.052 người.

Địa giới hành chính thành phố Đồng Xoài: Phía Đông giáp huyện Đồng Phú; phía Tây giáp huyện Chơn Thành; phía Nam giáp huyện Đồng Phú và huyện Phú Giáo (Bình Dương); phía Bắc giáp huyện Đồng Phú. Trụ sở làm việc: Giữ nguyên trụ sở làm việc của Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể thị xã và các xã, phường hiện có.

Sau khi thành lập thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đăng (không tăng đơn vị hành chính cấp huyện, tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã).

Giao UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Logo tin Cong TTDT tinh17. Nghị quyết về thông qua thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước

Logo tin Cong TTDT tinh18. Nghị quyết về bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Logo tin Cong TTDT tinh19. Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Logo tin Cong TTDT tinh20. Nghị quyết về quy định mức chi, chế độ bồ dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

ĐANG CẬP NHẬT...

Tác giả bài viết: TT.THCB - Thế Sơn - Thanh Phương - Hải Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây