Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thứ sáu - 29/06/2018 10:12 325 0
(CTTĐTBP) - Ngày 28/6, tại hội trường tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Hoi nghi BCH dang bo tinh
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Qua 6 tháng đầu năm thực hiện nghị quyết năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận định: Dù còn gặp nhiều khó khăn, giá cả mặt hàng nông sản giảm sâu, cây trồng bị dịch bệnh, tình trạng gian lận thương mại còn diễn ra trên địa bàn..., nhưng với sự cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự phấn đấu của doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay có 10/25 chỉ tiêu đạt trên 50% nghị quyết năm 2018, đặc biệt thu ngân sách nhà nước 4.100 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch. Có 6/15 nhóm chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra. Số lượng doanh nghiệp và hợp tác xã được thành lập mới tăng cao; thu hút trực tiếp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 17 dự án đăng ký, tổng số vốn gần 120 triệu USD, tăng 140% so với cùng kỳ 2017.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, đối với 9 xã về đích năm 2018 đã đạt bình quân gần 15/19 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, đã huy động tốt nguồn lực để lo cho đời sống vật chất của nhân dân. Tỷ lệ bao phủ phát triển y tế đạt khá cao trên 81%. Tình hình quốc phòng - an ninh, nội chính tiếp tục được giữ vững và ổn định, nhất là tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các tỉnh giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Việc triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bước đầu đạt được kết quả nhất định. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -  xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, bám sát với cơ sở.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện các chính sách quy định về đất đai chưa được tháo gỡ dứt điểm, đã ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu một số mặt hàng của địa phương. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm; thể thao, văn nghệ quần chúng chưa phát triển. Nạn phá rừng còn diễn ra; vẫn còn biểu hiện nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân ở một số cán bộ, công chức trong thừa hành công vụ, nhất là trên lĩnh vực đất đai...
 
Dc Nguyen Van Loi
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã cơ bản thống nhất với các ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị tỉnh nghiêm túc khắc phục yếu kém, tồn tại, quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, thống nhất chủ trương điều chỉnh thu ngân sách nhà nước năm 2018 từ 6.000 lên 7.000 tỷ đồng, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm túc siết chặt kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, không bố trí tăng chi thường xuyên, ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển kinh tế đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra; tạo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, đặc biệt các chủ trương liên quan về đất đai, đấu giá tài sản, đền bù giải phóng mặt bằng; thực hiện chủ trương điều chỉnh các dự án trọng điểm sát với tình hình hiện nay.

Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và có chế tài xử lý nghiêm các vụ việc về phá rừng, hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Kịp thời và có trách nhiệm giải quyết tốt các chính sách cho người có công với cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai có hiệu quả chính sách đề án xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong quần chúng, học đường; thực hiện xã hội hóa trong hoạt động thể thao, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, điều chỉnh quy hoạch khu vực xử lý rác thải, quản lý môi trường ở khu vực nông thôn; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Tiếp tục chỉ đạo nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền điện tử, nhất là giải quyết các lĩnh vực đầu tư giảm từ 30-35% thủ tục tại các sở, ngành liên quan đến người dân và doanh nghiệp; 11/11 huyện, thị xã thực hiện kết nối liên thông với Trung tâm Hành chính công tỉnh và 50% số xã, phường, thị trấn liên thông với huyện, thị xã để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính tiếp tục nắm bắt tình hình để có hướng xử lý kịp thời, không để các thế lực lợi dụng lôi kéo, kích động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài vượt cấp. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo đúng định hướng của Tỉnh ủy tại quyết định ban hành Đề án 999 thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương Đảng khóa XII, gắn với tinh giản biên chế để thực hiện.

Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo cấp ủy, cán bộ cơ quan trong Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực, nhất là đấu giá tài sản, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chức danh chủ chốt diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

Tác giả bài viết: Hồng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây