Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX

Thứ hai - 10/12/2018 08:58 586 0
(CTTĐTBP) - Sáng nay (10/12), Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX chính thức khai mạc tại Hội trường tỉnh.
Kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 11/12/2018. Tất cả các phiên họp được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.
 
ky hop7 4
Đại biểu tham dự phiên họp sáng nay
 
Theo Chương trình làm việc, trong sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021; HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

logo Thoi gian 08 giờ 45 phút: HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Kết quả ông Hà Anh Dũng được tín nhiệm cao với 62/62/65 phiếu thuận, đạt 95,4%.
 
Ky hop7

logo Thoi gian 09 giờ 05 phút: HĐND tỉnh đang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm (bỏ phiếu kín) đối với những người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh.

Ông Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ được HĐND tỉnh thực hiện lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Bình - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018; ông Hà Anh Dũng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vừa được HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nên không lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, vì thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp này. Riêng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chưa bổ nhiệm Giám đốc và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nên không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.
 
Ky hop7 2
Đại biểu HĐND tỉnh đang tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
 
Như vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 ông/bà sau:

KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1. Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch HĐND tỉnh;
2. Ông Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
3. Ông Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
4. Ông Phạm Phước Hải - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh;
5. Bà Trần Tuyết Minh - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND
tỉnh;
6. Ông Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh;
7. Ông Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1. Ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh;
2. Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
4. Ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

* Các Ủy viên UBND tỉnh:
5. Ông Nguyễn Quốc Bình – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
6. Ông Trần Văn Chung - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
7. Ông Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ;
8. Ông Huỳnh Thanh Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng;
9. Ông Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh;
10. Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
11. Bà Phạm Thị Ánh Hoa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
12. Ông Nguyễn Anh Hoàng - Giám đốc Sở Công thương;
13. Ông Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
14. Ông Võ Văn Mãng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
15. Ông Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính;
16. Ông Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh;
17. Ông Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư pháp;
18. Ông Ma Ly Phước - Trưởng ban Dân tộc tỉnh;
19. Ông Võ Sá - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
20. Ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế;
21. Bà Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

logo Thoi gian 09 giờ 50 phút: Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tôn Ngọc Hạnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp này.

Sau 23 ngày làm việc (từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018), Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình làm việc.
 
Ky hop7 7
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tôn Ngọc Hạnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
 
Tại kỳ họp này, với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đây là nội dung quan trọng, được cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao. Đồng thời, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Công tác nhân sự tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016-2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả 3 năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:
1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019
4. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế... Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kĩ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 9 luật, 01 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

9 dự án luật, 01 nghị quyết được Quốc hội thông qua gồm:
Luật Chăn nuôi
Luật Trồng trọt
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Luật Công an nhân dân
Luật Đặc xá
Luật Phòng, chống tham nhũng
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Việc phê chuẩn CPTPP có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Thông qua việc phê chuẩn này, Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm tương thích với các cam kết. Chính phủ chủ động nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Hiệp định đến các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, tận dụng tối đa các cơ hội, lợi ích mà Hiệp định đem lại. Cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực nghiên cứu, nắm chắc các quy định của CPTPP, đẩy mạnh cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh để đứng vững và phát triển trong điều kiện mới.

logo Thoi gian 10 giờ 07 phút: Ông Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.
 
Ky hop7 3
Ông Nguyễn Quang Toản thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.
 
Trong năm 2018, MTTQVN các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện công tác tham gia xây dựng chính quyền đạt kết quả. Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tiếp tục tổ chức giám sát các lĩnh vực kinh tế - xã hội có hiệu quả, chủ trì tổ chức được 154 cuộc giám sát; tham gia với Thường trực HĐND và các Ban của HĐND cùng cấp thực hiện 394 cuộc giám sát; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát 64 cuộc; hướng dẫn, chỉ đạo cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát ở cơ sở.

MTTQVN các cấp đã chủ trì phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh trước và sau các kỳ họp với hơn 1.162 cuộc với 34.827 lượt cử tri tham dự, phát biểu 5.367 lượt ý kiến, kiến nghị. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu và lãnh đạo địa phương trả lời, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc, còn lại 1.230 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết được Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổng hợp, phản ánh đến các cấp, các ngành chức năng có liên quan đề nghị giải quyết.

Trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của địa phương, nhất là việc vận động từ Chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” hỗ trợ xây dựng trên 600 căn nhà đại đoàn kết, với số vốn gần 30 tỷ đồng (nếu tính cả năm 2017, tổng số nhà xây dựng từ chương trình này hơn 1.400 căn, với số vốn gần 75 tỷ đồng), góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội, giúp chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đề ra.

logo Thoi gian 10 giờ 20 phút: Ông Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.
Ky hop7 6
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công trình bày báo cáo
 

logo Thoi gian 10 giờ 34 phút: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, Chương trình hoạt động năm 2019 của UBND tỉnh.
 
Ky hop7 5
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đang báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, Chương trình hoạt động năm 2019 của UBND tỉnh.

Năm 2018, tuy còn không ít khó khăn nhưng với tinh thần vượt khó, quyết liệt, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, trong đó chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình quản lý. Tính đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhận 24.554 văn bản các loại và đã ban hành 6.653 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã bám sát các định hướng, giải pháp trong Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 của HĐND tỉnh và các nhóm giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong quá trình quản lý, điều hành. Do đó, kết quả đạt được khá toàn diện trên các mặt, hoàn thành 20/22 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra, trong đó có 10 chí tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt và 2 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh đã trả lời nghiêm túc các chất vấn của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh và kiến nghị của cử tri; báo cáo, giải trình đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. Đã chỉ đạo xử lý, trả lời 468 kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể gửi Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh. Tuy nhiên, chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của một số sở ngành, địa phương đôi lúc còn chung chung, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.
 
MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2018

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước thực hiện cả năm 2018 tăng 7,2% (vượt kế hoạch); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp đã vượt qua khó khăn và duy trì sự phát triển.
 
Điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, đặc biệt là chi thường xuyên đã được HĐND tỉnh thông qua. UBND tỉnh luôn quan tâm, sâu sát chỉ đạo và tích cực tìm các nguồn thu mới, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế nên tổng thu ngân sách vượt cao so với Nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh.         

Môi trường sản xuất kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2018, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã tham gia với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 9 buổi tiếp doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 7 cuộc họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó đã giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho 19/30 trường hợp. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư cũng được tập trung thực hiện, trong năm đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kết quả đã thu hút được 184 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 5.906 tỷ đồng và 32 dự án đầu tư vốn nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 400 triệu USD.

 
Tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong năm 2018, tỉnh tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 Dự án khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Lộc Ninh), tạo điểm nhấn trong thu hút khách du lịch đến tỉnh Bình Phước (đón 369 đoàn với 18.421 lượt khách tham quan). Tập trung thực hiện chỉnh trang đô thị để đưa thị xã Đồng Xoài lên thành phố; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phát triển điện mặt trời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh thực hiện các dự án: Khu công nghiệp - đô thị Becamex Bình Phước, Khu du lịch Bà Rá, Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 741, Dự án xây dựng cảng ICD... Tuy nhiên, do ngân sách còn nhiều khó khăn nên một số dự án trọng điểm triển khai thực hiện còn chậm so với tiến độ đề ra.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh. Kết quả năm học 2017-2018 đạt nhiều thành tích nổi bậc, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,21%. Hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến huyện và mạng lưới y tế cấp xã tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm vượt kế hoạch đề ra. Chính sách về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ V năm 2018. Hoạt động thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả, nâng cao vị thế của tỉnh. Các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân luôn được quan tâm, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

logo Thoi gian 14 giờ 00 phút chiều nay: Kỳ họp tiếp tục phiên làm việc thứ hai để xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng thời thông báo và xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu./.

Tác giả bài viết: Nhật Phong - Nhật Chiêu - TT.THCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây